Sairausaikaa ei saa heikentää

8.12.2015

Reumaliiton lausunto kokonaisuudessaan

Reumaliiton mielestä muutos heikentäisi ensisestään pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten työntekijöiden taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Pitkällä aikavälillä sairausajan heikennykset näkyvät osin lisämenoina sosiaaliturvassa ja työkyvyttömyysmenoissa.

Reumaliitto on saanut jäsenistöltään huolestuneita yhteydenottoja sairausajan heikennyksiin liittyen Esitystä tulisi muuttaa siten, ettevät sen vaikutukset kohdistuisi nimenomaan heikoimmassa tilanteessa oleviin.

Vaikutukset tulisi katsoa yhdessä muiden yhteiskunnassa menossa olevien heikennysten kanssa. Kokonaisuus kaikissa muutoksissa on pienituloisille ja sairaille kohtuuton.