Sairaanhoitopiirien purkaminen huono ratkaisu potilaiden kannalta

21.3.2013
Suomen Reumaliitto ei näe esitetyn sote-järjestämismallin hyötyjä verrattuna Reumaliiton esittämään malliin, jossa perusterveydenhuolto yhdistettäisiin olemassa oleviin sairaanhoitopiireihin.
 
Sote–työryhmän esittämä malli johtaisi erikoissairaanhoidon pilkkoutumiseen sekä nykyisiä sairaanhoitopiirejä pienempien järjestämisyksiköiden syntymiseen. Potilaan asema laadukkaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaana ei esitetyssä mallissa muutu nykyisestä merkittävästi parempaan suuntaan. Sote–alueiden erikokoisuus ei johtaisi palvelujen saatavuuden ja laadun tasoittumiseen.
 
Perusterveydenhuollon yhdistäminen sairaanhoitopiireihin sen sijaan yhdessä ERVA -alueiden kanssa tuottaisi tosiasiallisesti kaksiportaisen terveydenhuoltojärjestelmän, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut olisivat saatavilla laajassa muodossa saman organisaation sisällä, ja vain erityisen vaativat hoidot säilyisivät keskitettyinä yliopistosairaaloihin ERVA-alueilla.
 
Saman organisaation sisällä hoitopolut ja -prosessit kehittyisivät mielekkääseen suunaan, ja organisaatio olisi osaajille vetovoimainen työnantaja. Reumaliitto ei näe esitetyn sote-mallin parantavan perusterveydenhuollon rekrytointiongelmia, sillä jotkut sote -alueet jäisivät vaille keskussairaalatasoista toimintaa ja osaamisen kehittämistä, mikä laskee ammattitaitoisen ja kehittämishaluisen henkilöstön saamista. Sosiaalihuollon yhdistämiselle sairaanhoitopiirirakenteeseen ei ole estettä.

Lisätietoja: Mervi Ahlroth, toimitusjohtaja, puh. 050-374 2663