Rustovaurioiden korjaus teemana Reuma-lehdessä

21.1.2015

Rustovaurion yleisin paikka on polvinivel. Professori Iikka Kiviranta Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta arvioi, että Suomessa polven rustovaurion saa noin 1300 potilasta vuositasolla.

Kiviranta on Reuma-lehden 4/2014 (11.12.2014) asiantuntijana teema-artikkelissa Rustovaurioiden korjaus on jo todellisuutta.

Suomessa on korjattu noin 300 potilaan polvi- tai nilkkanivelen rustovauriota rustosolusiirteellä.

Rustosolusiirreleikkausten määrät Suomessa ovat olleet hyvin vähäisiä, keskimäärin 20 - 25 vuodessa.

Esteinä kasvulle ovat rustosolusiirteiden hankala tuottaminen ja kalleus, leikkausten hinnakkuus ja pitkä kuntoutumisaika.

Rustovaurioiden korjaus on jo todellisuutta