Ruotsinkielinen vertaistoiminta vauhtiin - Kamratstödsverksamhet bär frukt

15.10.2013

Suomen Reumaliitto koulutti uusia ruotsinkielisiä vertaisryhmävetäjiä kaksipäiväisellä oppimistalkoilla Vaasassa 11. - 12.10.2013. Liitto tarjoaa vertaisryhmäohjaajakoulutusta vuosittain sekä ruotsiksi että suomeksi. Edulliset koulutusviikonloput järjestetään siellä, missä tarvetta ilmaantuu.  

Reumaförbundet i Finland utbildade svenskspråkiga ledare för kamratstödsgrupper på ett två dagar långt utbildningstalko 11 - 12.10.2013 i Vasa. Förbundet erbjuder årligen utbildning i ämnet både få finska och svenska. Förmånliga utbildningshelger anordnas där behov uppstår.

Läs mera om och se på bilderna