Reumatologipulasta kysely eduskunnan kyselytunnilla

26.2.2015

Eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtaja Merja Kuusisto nosti esiin reumatologipulan eduskunnan kyselytunnilla 19.2.2015.  Alla tekstinä osuus kokonaisuudessaan. Linkistä voi kuunnella lähetyksen. Merja Kuusisto kysymys löytyy ajalla 40.23.

Suullisen kyselytunnin asia SKT 174/2014 vp

Merja Kuusisto /sd:
Arvoisa puhemies! Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Reumasairaudet ovat yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien muodoista. Ne aiheuttavat paljon työpanosmenetyksiä ja sairauspäiväkausia. Työtulosmenetysten arvioidut vuotuiset kustannukset ovat noin 2 miljardia euroa.

Reumapotilaan hyvän hoitotuloksen varmistaminen vaatii monen erikoisalan osaamista ja niin sanottua reumatiimiä. Olen huolissani tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoitavien reumatologien ja fysiatrien vähyydestä. Tiedossa on, että vuoteen 2025 mennessä puolet kaikista reumatologeista ovat jääneet eläkkeelle. Samalla koulutusohjelmiin ilmoittautuneiden määrä on tutkintotavoitteeseen nähden liian pieni.

 

Arvoisa puhemies! Reumaa sairastavat ihmiset tarvitsevat (Puhemies koputtaa) hyvää hoitoa myös tulevaisuudessa. On erittäin huolestuttavaa, että reumatologeja jää enemmän eläkkeelle kuin uusia opiskelijoita valmistuu. Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä reumatologien ja fysiatrien riittävyyden takaamiseksi?

 

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen: 
Arvoisa puhemies! On aivan totta, että meillä on tietyillä erikoisaloilla pulaa osaajista, ja tämä edustajan mainitsema kansansairautemme reuma on yksi niistä aloista, joilla valitettavasti meillä ei ole välttämättä joka puolella Suomessa riittävästi ammattilaisia. Tämä on kyllä tiedostettu, ja me olemme vastikään opetusministeriön kanssa yhdessä päätyneet siihen ratkaisuun, että erikoislääkärikoulutuksen osalta ohjauksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriölle on toteutettu, ja sen uskotaan kyllä vahvistavan sitä, että pääsemme paremmin ennakoimaan niitä tarpeita, mitä meillä näiden ammattilaisten saatavuudessa eri puolilla Suomea on, ja myös ohjaamaan yhdessä sitä koulutusta oikein, sillä tavoin että ammattilaisia riittää eri puolille Suomea, myöskin tässä kyseisessä erikoisalassa. Opetusministeri Kiuru voi jatkaa tästä.

 

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru: 
Arvoisa puhemies! Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua. - Lähtisin liikkeelle siitä, että iso haastehan on se, että ylipäänsä me tarvitsisimme lääkäreitä. Se on varmasti joka puolella Suomea todellinen ongelma, että siltä osin palveluketjun osana (Puhemies koputtaa) tarvitaan koulutettua väkeä. Hankaluutemme on se, että kun meillä on 40 000-60 000 19-21-vuotiasta nuorta, jotka odottavat, jopa vanhemmatkin nuoret odottavat, vielä sitä opiskelupaikkaa korkeakouluun, ja me avasimme nyt opiskelijasuman purun sillä, että laitoimme lisäpaikkoja hakuun, mutta valitettavasti myöskään me emme saaneet lääkäripaikkoja lisää tässä suman purun yhteydessä, koska laitokset eivät lähteneet sillä avustuksella mukaan.

 

Toisaalta minusta on tärkeätä huomata, että tämä palveluketju tulee olemaan nyt erikoistumisvaiheessa tehokkaampi, koska ohjausvastuu tulee kyseiselle ministeriölle, joka sitten tätä palveluketjua muutenkin sääntelee. Sitä kautta uskon, että erikoistumispuolella me saamme merkittävästi enemmän nyt paukkuja aikaan, mutta kyllä (Puhemies koputtaa) kannattaa huomioida myös tämä lääkäritarve.

 

Reumatologeja tarvitaan lisää

 

Suomen Reumaliiton hallitusohjelmatavoitteet

 

Sivun alkuun

 

Etusivulle