Reumatologien yhdistys otti kantaa biosimilaarilääkkeisiin

8.6.2015

Suomen Reumatologinen yhdistys tiedotti 5.6.2015:

Suomen Reumatologisen yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Biosimilaarit ovat lääkkeitä, jotka ovat tutkimuksissa osoitettu samankaltaisiksi vaikutusmekanismin, laadun, turvallisuuden ja tehon suhteen alkuperäislääkkeen kanssa.

Yhdistys korostaa, että uusittu nivelreuman Käypä hoito -suositus painottaa varhaista ja viiveettä aloitettua hoitoa. Suomessa on saavutettu erinomaisia tuoloksia synteettisten reumalääkkeiden yhdistelmähoidolla. Edullinen monilääkehoito on haastava toteuttaa, mutta tuottaa saman tuloksen kuin kalliimpi biologinen lääke.

Reumatologit: Hinta ei saa olla yksin valintaperuste

Jos aloitushoidolla ei saada riittävää vastetta, hoitoon liitetään biologinen lääke. Reumatologiyhdistyksen mukaan biologisiin lääkkeisiin perustuva, kalliskin lääkehoito on kustannustehokas, jos se estää potilaan vammautumisen.  

Myös muiden reumasairauksien, kuten selkärankareuman ja sidekudossairauksien (SLE, myosiitit, skleroderma, Sjögrenin syndroma) hoidossa biologisilla lääkkeillä on tärkeä sija. Biologiset lääkkeet ovat olleet käytössä vasta 2000-luvun alusta.

Euroopan Lääkevirasto on syksyllä 2013 antanut myyntiluvan ensimmäiselle tulehduksellisissa reumasairauksissa käytettävälle biosimilaarille.Useiden biologisten lääkkeiden patenttisuoja on umpeutumassa lähiaikoina. Niiden biosimilaarien myyntiluvan anomiseen tarvittavat tutkimukset on tehty.

Biologisten lääkkeiden käyttöön liittyy merkittäviä taloudellisia näkökohtia ja yhteiskunta kustantaa lääkityksen pääsääntöisesti. Suomen Reumatologinen yhdistys korostaa, että erityisen tärkeää on kerätä näistä lääkityksistä järjestelmällisesti tietoa, jotta voidaan arvioida niiden terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia ja tunnistaa odottamattomat haittavaikutukset.

"Suomalaiset reumatologit ovat seuranneet kiinnostuneina biosimilaareista käytyä keskustelua. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallitus ja sen  tiedevaliokunta haluavat kannanotollaan osallistua biosimilaarilääkkeistä käytävään keskusteluun", sanoo yhdistyksen puheenjohtaja dosentti Laura Pirilä.