Reumatologeja palkittiin Reumatologisen Yhdistyksen vuosikokouksessa

8.2.2013

Medcare -Säätiön tiedote:

Medcare –Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön ja sen sairauksien tutkimusta sekä potilaiden hoidon ja kuntoutuksen tiedollista ja taidollista osaamista. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

”Medcaren Heikki Isomäki ”–apuraha jaetaan vuosittain parhaista esitelmäabstrakteista, jotka on lähetetty Suomen Reumatologisen Yhdistyksen vuosikokoukseen.

Medcare -Säätiön tunnustuspalkinto professori Tom Petterssonille

Medcare -Säätiön tunnustuspalkinto, 10 000 euroa, luovutettiin professori, LKT Tom Petterssonille 24.1.2013 Suomen Reumatologisen Yhdistyksen vuosikokouksessa Kuopiossa hänen ansioistaan reumasairauksien genetiikan ja immunopatologian aloilla tehdystä pitkäjänteisestä ja laaja-alaisesta tutkimustyöstä.

Tom Pettersson toimii reumatologian erikoislääkärinä HYKS:n sisätautien klinikassa.

Keskeinen aihe hänen tutkimustyössään on ollut tuumorinekroositekijäreseptorin (TNFR1) mutaatiot jaksottaisessa kuumeoireyhtymässä. Tämä oireyhtymä, josta käytetään lyhennettä TRAPS (TNF Receptor-Associated Periodic Syndrome), on Tom Petterssonin myötävaikutuksella löydetty harvinainen dominantisti periytyvä autoinflammatorinen tauti, jossa esiintyy toistuvia kuumejaksoja ja sekä yleistyneitä että paikallisia inflammaatioreaktioita, erityisesti nivelkalvoilla ihossa. Taudin aiheuttajaksi osoittautuivat heterotsygoottiset mutaatiot geenissä, joka koodittaa TNFR1:tä. Samaan aikaan oli esitelty tämän oireyhtymän kattava uusi sairauskäsite autoinflammatoriset sairaudet. Näissä ei esiinny autoimmuunisairauksien kuten nivelreuman tai SLE:n tavanomaisia tunnusmerkkejä, eli autovasta-aineita tai antigeeni-spesifejä T-soluja.

TRAPS  on osa useiden perinnöllisten autoinflammatoristen tautien muodostamaa ryhmää, johon kuulu esim. aiemmin tunnetut Välimeren kuume ja hyper-IgD syndrooma. Näille kaikille on ominaista spesifinen geneettinen defekti, mikä on puolestaan johtanut useiden uusien inflammatoristen ja patogeneesiin liittyvien polkujen löytymiseen. Pettersson on kirjoituksissaan esitellyt kriittisin varauksin mielenkiintoisia visioita siitä, miten löytyneet patogeneettiset mekanismit voisivat osoittautua universaalistikin tärkeiksi reiteiksi monissa polygeenissä ja monitekijäisissä taudeissa, joissa patomekanismit ovat edelleen selvittämättä.

Tom Petterssonin tutkijan ura on hyvin laaja-alainen ja käsittänyt tutkimuksia mm. monissa harvinaisissa reumasairauksissa, joiden immunopatologiaa ja perinnöllisiä taustoja hän on ansiokkaasti selvittänyt. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet sekä suurten että pienten suonten vaskuliitit ja amyloidoosi.

Hänet tunnetaan paitsi huippuluokan tutkijana, myös arvostettuna reumatologian ja medisiinan ja sisätautien opettajana, jonka panos sekä lääketieteen opiskelijoille että Suomen reumatologeille ja tälle alalle kouluttautuville lääkäreille on ollut ensiarvoisen merkityksellinen. Hänen laaja asiantuntijuutensa on hyvin tiedossa ja häneltä pyydetään jatkuvasti ympäri Suomea konsultaatioita reumasairauksien ongelmatapauksissa.

Ruotsinkielellä tapahtuva lääketieteen koulutus on ollut Tom Petterssonille erityisen huomion kohteena ja hän on toiminut ansiokkaasti ruotsinkielisen lääketieteen opetuksen koordinaattorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2001 alkaen.

MEDCAREn Heikki Isomäki palkinnot 2013

Mikko Vasala

MEDCAREn Heikki Isomäki palkinto, 500 euroa, myönnettiin reumatologi Mikko Vasalalle Suomen Reumatologisen Yhdistyksen vuosikokouksessa Kuopiossa 24.1.2013.

Mikko Vasala työtovereineen oli analysoinut huolellisesti ja monipuolisesti Yersinia pseudotuberculosis O:1 bakteerin v. 2008 aiheuttamaa laajaa ruokamyrkytysepidemiaa Kainuussa.  Epidemian aiheuttajaksi paljastui infektoitunut porkkanaraaste, jonka seurauksena alueelle ilmaantui merkittävä määrä reaktiivisia artriitteja. Erityinen ansio nähtiin siinä, että työssä voitiin ensimmäistä kertaa osoittaa aiheuttajabakteeri sekä potilaissa että ruokanäytteissä.

Aulikki Kononoff

MEDCAREn Heikki Isomäki palkinto, 500 euroa, myönnettiin reumatologi Aulikki Kononoffille  Suomen Reumatologisen Yhdistyksen vuosikokouksessa Kuopiossa 24.1.2013. 

Aulikki Kononoff työtovereineen osoitti hyvin toteutetussa työssään, että väestön kohentunut yleinen terveys voi selittää osaltaan seropositiivisen nivelreuman ilmaantuvuuden laskua keski-ikäisessä suomalaisessa väestössä. Tämä saattaa liittyä ientulehdusta aiheuttavan Porphyromonas gingivalis-bakteerin esiintyvyyden muutoksiin, jota työssä selvitettiin. Kyseisen bakteerin ja yleisesti suuterveyden mahdollista osuutta nivelreuman patogeneesissä tutkitaan tätä nykyä aktiivisesti monissa keskuksissa, joten aihe on hyvin ajankohtainen.

Suomen Reumaliitto tiedottaa:

Suomen Reumaliiton abstraktistipendit

Reumatologisen yhdistyksen vuosikokouksessa Suomen Reumaliitto jakoi seuraavat abstraktistipendit (300 euroa):

Juha Asikainen

Keski-Suomen Keskussairaala, Onko naisten ja miesten välillä eroja niveleroosion vaikeudessa

Helena Karilainen

Satakunnan keskussairaala, tapausselostus metotreksaatin aiheuttamasta vakavasta haitasta