Reumasairauksille tarvitaan kansallinen laaturekisteri

20.9.2021

Reumarekisteri lisäisi hoidon yhdenvertaisuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Tulehduksellista reumasairautta sairastaa noin 118 000 suomalaista aikuista ja lasta. Reumasairaudella on merkittävä vaikutus potilaan toiminta- sekä työkykyyn, ja sairauksista aiheutuu huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Pelkästään reumasairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden suorat kustannukset ovat vuodessa 200 miljoonan euron luokkaa. Tämän lisäksi muusta terveydenhuollosta sekä työkyvyttömyydestä aiheutuu epäsuoria kustannuksia.

Suomi tarvitsee valtakunnallisen laaturekisterin, jolla voidaan seurata reumasairauksien hoitotuloksia. Hoidon onnistumista ei ole mahdollista arvioida nykyisten kansallisten rekisterien, kuten Kelan tietokantojen, avulla.

Reumarekisteri lisäisi hoidon yhdenvertaisuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta. Kun sairastuneiden elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyky paranevat, vähenevät sairaudesta johtuvat yhteiskunnalliset kustannukset, kuten sairauspoissaolot. Rekisteri myös helpottaisi potilaita hoitavien ammattilaisten työtä ja antaisi yhteiskunnalle työkalun, jolla seurata hoitoon sijoitetulla rahalla saatavia tuloksia.

Reumarekisterin ja muiden terveydenhuollon laaturekistereiden vakiinnuttaminen Suomeen on tarpeellinen osa terveydenhuollon kustannustehokkuuden lisäämistä.

 

Anu Uhtio
toiminnanjohtaja, Suomen Reumaliitto

Johanna Kärki
lastenreumatologi, Kanta-Hämeen keskussairaala

Jarno Rutanen
koordinaatioreumatologi, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

Helsingin Sanomat julkaisi kirjoituksen mielipideosastolla 20.9.2021

 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

28.10.2021
Reumaliitto on mukana usean eri tahon yhteisessä vetoomuksessa koskien monikanavarahoituk
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
11.10.2021
Kansallinen Reumarekisteri tarvitsee pysyvän julkisen rahoituksen
6.10.2021
Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen kesäkuussa.