Reumasairaiden kokemus Pohjanmaalla: lisää neuvontaa ja ohjausta

21.5.2015

Pitkäaikaissairaat vaikuttavat ja vahvistuvat

Seinäjoen Järjestötalolle kokoontui 11.5.2015 joukko aktiivisia yhdistystoimijoita ja kiinnostuneita vapaaehtoistoimijoita kuulemaan ja keskustelemaan vaikuttamisesta.

Tilaisuutta siivitti Reumaliiton huhtikuussa tekemä kysely reuma- ja muiden tulesairaiden kokemuksista Pohjanmaan terveydenhuollossa.

Kyselyn vastasi 114 henkilöä. Vastanneista yli 60 prosenttia koki, ettei ollut saanut riittävästi neuvontaa ja ohjausta sairauden kannalta tärkeissä asioissa. 28 prosenttia vastaajista oli kokenut ongelmia päästä terveyskeskukseen erityisesti liian pitkien jonojen vuoksi ja 19 prosenttia erikoissairaanhoitoon mm. reumatologivajeen vuoksi.

Vastauksissa ilmeni tarve pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaisempaan hoitoon. Kirjallisia hoitosuunnitelmia ei ollut saanut 77 prosenttia vastanneista.

Paneelista blogissa

Vaikuttamista pohti paneeli, jonka veti toimitusjohtaja Tarja Honkalampi Tictum Oy:sta. Hän kirjoitti blogitekstin Potilaiden käyntimaksut pois!paneelin herättämistä aiheista.

Vaikuta ja vahvistu tilaisuuden -iltakoulutuksen järjesti Reumaliitto. Yhteistyössä olivat mukana Seinäjoen Järjestötalo, Yhteisöjen yhdistys ry,  OK-opintokeskus sekä Seinäjoen Reumayhdistys  ry ja Etelä-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys.

Oppia valveutuneiksi palvelunkäyttäjiksi   

Reumaliitto järjesti Järjestötalolla 12.5. koulutuspäivän Valveutunut palvelujenkäyttäjä. Tilaisuus oli suunnattu vapaaehtoistoimijoille, jotka toimivat vapaaehtoistehtävässä yhdistyksessä ja tarjoavat ohjausta sosiaali- ja terveyspalvelujen hakemisesseen. Keskustelua käytiin myös terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Osallistujat päivittivät Sosiaaliturvan suunnistuskartan.

Reumaliitto järjesti molemmat koulutukset OK- opintokeskuksen tuella. Osallistujia oli yhteensä  90 henkilöä.