Reumapotilaiden kokemus: Hoidon saannissa alueellisia eroja

24.6.2010

Reumaliitto keräsi potilaiden palautetta hoidon järjestymisestä Reumasäätiön sairaalan konkurssin jälkihoitotilanteessa. Palautteenantajista noin 40 prosenttia oli aiemmin Reumasäätiön sairaalan hoidossa. Osassa vastauksista heijastuu huoli hoidon jatkumisesta, vaikkakin useat vastaajat ilmoittivat tyytyväisyytensä konkurssin jälkeen saamaansa hoitoon. Reumaliitto tekee yhteenvedon vastauksista ja toimittaa palautteet sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla reumasairauksien erityisen vaativat toimenpiteet keskitetään vain muutamiin yliopistosairaaloihin. Asetus koskee muun muassa Reumasäätiön sairaalan aikaisemmin tuottamia palveluja.

Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) saamien selvitysten mukaan Reumasairaalasta siirtyneiden potilaiden hoito on muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta pystytty järjestämään hyvin kaikissa sairaanhoitopiireissä. Selvitykset kokonaisuudessaan on luettavissa Valviran kotisivuilla

Lisätietoja Reumaliiton kyselystä: Suomen Reumaliitto järjestöjohtaja Lea Salminen, 040 554 6821