Reumanuorten kannanotto pitkäaikaissairaiden nuorten asemasta työelämässä

6.4.2017

Haluamme lähestyä teitä työ- ja oikeusministeri Jari Lindström ja osoittaa huolemme nuorten pitkäaikaissairaiden asemasta työelämässä.

Me Reumanuoret olemme huolissamme siitä, miten työlainsäädännön uudistukset kohtaavat nuoren, joka ei pysty sairautensa takia samaan kuin muut. Työttömyysturvalaki (1290/2002) edellyttää, että työvoimatoimiston tarjoama kokoaikatyö on otettava vastaan pitkänkin matkan takaa. Tarjottu työ on usein pitkäaikaissairaalle fyysisesti sopimatonta.

Kysymme, ottaako lainsäädäntö huomioon, että työttömien joukossa on paljon pitkäaikaissairaita nuoria, joiden sairaus rajoittaa työkykyä ja työelämään osallistumista? Pelkästään jo pitkä työmatka on monille este. Onko pitkäaikaissairaiden nuorten itsenäisen toimeentulon haastavuus otettu huomioon uusissa asetuksissa sekä lainsäädännössä?

Yhdistyksemme Suomen Reumanuoret ry on perustettu vuonna 2014. Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa eri reumasairauksia sairastavien 18–35-vuotiaiden nuorten etuja. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenilleen sekä edistää reumanuorten asioita. Toimintamme piirissä on erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia. Meillä on kokemustietoa siitä, millaista on elää pitkäaikaissairaana työikäisenä ja miten työmarkkinalainsäädäntö vaikuttaa arkielämäämme.

Monet meistä Suomen Reumanuorten jäsenistä ovat saaneet diagnoosin pitkäaikaiseen reumasairauteen juuri parhaassa työiässä. Meistä monella on takanaan jo yksi koulutus, mutta sairautemme takia emme pysty tätä ammattia harjoittamaan. Sairaudet, joita sairastamme aiheuttavat väsymystä ja uupumista sekä muita rajoitteita. Mielestämme on tärkeää, että panostetaan sekä kuntoutukseen että moniammatilliseen tiimiin pitkäaikaissairaan työllistymisen ja työssäjaksamisen tukemiseksi.

Monelle meistä olisi ihanteellista, että pystyisimme tekemään vähän kuormittavaa osa-aikaista työtä. Tämä ei kuitenkaan aina taloudellisesti ole mahdollista. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on melkein mahdotonta päästä. Tarvitsemme tietoisuuden kehittämistä työvoimatoimistoissa sekä sellaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka huomioivat pitkäaikaissairaat nuoret.

Miten aioitte ottaa huomioon meidät nuoret pitkäaikaissairaat? Miten huomioitte nuoret, jotka ovat joutuneet jäämään työelämästä pois pitkäaikaissairautensa takia? Mitä erilaisia mahdollisuuksia aioitte heille tarjota ja miten turvaatte heidän toimeentulonsa, että he kykenisivät ansaitsemaan oman toimeentulonsa sairaudestaan huolimatta?

 

Suomen Reumanuoret ry                                                                                       
Suomen Reumaliiton jäsenjärjestö

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

8.3.2023
Erityisesti pitkäaikaissairailla sairastamiseen liittyy paljon kus
27.2.2023
Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta.
22.2.2023
Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina 24.2.2023 hallituksen esitys uudeksi vammai
5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu