Reumaliitto vetoaa, ettei maksutaakkaa lisätä

18.12.2015

Suomen Reumaliiton vetoomus

Suomen Reumaliitto on saanut useita huolestuneita yhteydenottoja nousevien maksujen vuoksi. Reumaliitto tuo vetoomuksessaan esiin tehtyjen ja valmisteilla olevien päätösten yhteisvaikutusta pitkäaikaissairaisiin henkilöihin Suomessa.

Monet tehdyt ja kaavaillut heikennykset osuvat juuri pitkäaikaissairaisiin ja pienituloisiin.

Reumaliitto pyytää päättäjiltä pitkäaikaissairaita koskevien useiden eri heikennysten vaikutusten kokonaisvaltaista tarkastelua ja huomioon ottamista ennen päätösten tekoa.

Monet pitkäaikaissairaat ovat monisairaita ja joutuvat käyttämään runsaasti niin terveyskeskus- kuin sairaalapalveluita. Perheissä saattaa myös olla useampi sairastava, jolloin kustannukset moninkertaistuvat.

Maksukatot (lääke, terveydenhuolto ja matkat), joilla maksujen enimmäismääriä rajoitetaan, ovat tänä vuonna yhteensä 1563 euroa. Summat ovat suuria suhteutettuna esimerkiksi takuueläkkeeseen 741,49 euroa kuussa. Lisäksi on useita muita sairastamiseen liittyviä kuluja, kuten lääkekattoon kuulumattomat lääkkeet ja voiteet ym. joihin voi kulua jopa 100–1000 euroa vuodessa.

 

Jo nyt terveyteen liittyvät maksut ovat monille sairastaville liikaa, mikä johtaa siihen, että he eivät hakeudu ajoissa hoitoon tai osta tarvittavia lääkkeitä. Tämä kaikki lopulta kasvattaa kustannuksia sairauden pahenemisen myötä.

 

Pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten käyttövarojen väheneminen on suoraan pois kulutuksesta ja vaikuttaa siten negatiivisesti kansatalouteen. Useat päällekkäiset heikennykset johtavat myös helposti muiden tukimuotojen käytön kasvamiseen ja näkyvät esimerkiksi lisääntyneinä työkyvyttömyyseläkkeinä sekä toimeentulotukimenoina. Heikennykset myös lisäävät eriarvoisuutta Suomessa.

 

Reumaliitto lähetti vetoomuksensa seuraaville tahoille:

  • Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsenet, varajäsenet ja avustajat sekä virkamiehet)

  • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta(jäsenet, varajäsenet ja avustajat sekä virkamiehet)

  • STM ja TEM ministerit, avustajat ja valtiosihteerit

  • Puolueiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä heidän avustajansa

  • Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä heidän avustajansa

  • Puolueiden sote-vastaavat

  • Puolueiden puoluesihteerit

  • Eduskunnan Tules–ryhmä

Lisätietoja:
Maria Ekroth                                             toimitusjohtaja                                                                                          

puh. 0400 497 986
maria.ekroth(at)reumaliitto.fi                                   
     
Miranna Seppälä-Saukkonen
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
puh. 040 707 91 14                                                 
miranna.seppala(at)reumaliitto.fi