Reumaliitto vaatii: Kuntoutuksen vastuunjakoa selkeytettävä

9.10.2011

”Suomen Reumaliitto vaatii, että kuntoutusjärjestelmän vastuunjakoa selkeytetään. Asiakkaalle on laadittava yksilöllinen hänen kuntoutustarpeeseensa perustuva kuntoutussuunnitelma ja annettava viivytyksettä määräajassa tarvittava kuntoutus. Rahoittajien tulee ratkaista keskenään kustannusvastuukysymykset”, sanoi Suomen Reumaliiton puheenjohtaja Keijo Tauriainen Reumaviikon avajaispuheessaan.

Reumaliitto on esittänyt tätä kuntoutustakuuta toteutettavaksi hallituskaudella. 

Keijo Tauriaisen mukaan nyt on kuntoutusta tarvitseva asiakas liian usein pompoteltavana eri järjestelmien välillä. Kuntoutusta järjestävät terveydenhuolto, vammaispalvelut, sosiaalihuolto, Kela, tapaturma- ja liikennevakuutus, työeläkejärjestelmä, työhallinto ja Valtiokonttori. Laadukkaat kuntoutuspalvelut ovat erityisen tärkeitä tuki- ja liikuntaelinsairaille.

Suomen Reumaliitto viettää 165 yhdistyksensä kanssa reumaviikkoa 9.-16.10.2011. Viikon aiheena on Turvallinen sairastaminen - Trygghet trots sjukdom. Liitto korostaa, että reuma- ja tule-sairaiden on turvallista sairastaa, kun sairas saa tarvitsemansa palvelut, sairastuneen rahat riittävät ja yhdistys tarjoaa inhimillisen tuen.

Keijo Tauriaisen mukaan käynnissä olevan kuntauudistuksen keskiössä ovat vahvat peruskunnat. Tässä yhteydessä myös palvelurakenteet käydään läpi. Pitkäaikaissairaiden turvallisen sairastamisen kannalta tärkeää on, kuinka terveyspalvelut organisoidaan.

Suomen Reumaliitto pitää hyvänä uuteen terveydenhuoltolakiin sisältyviä linjauksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämisestä ja potilaan oikeudesta valita itse hoitopaikkansa.

Reumaviikko avattiin Forssassa 9.10.2011. Samassa yhteydessä vietettiin Forssan Reuma –Tules yhdistyksen 60-vuotisjuhlia. 

Lisätietoja:
Riitta Katko,
viestintäpäällikkö
Suomen Reumaliitto ry
040 554 6822