Reumaliitto: Uudet säästöt ajavat vammaiset ja vanhukset entistä ahtaammalle

9.3.2016

Tutustu Reumaliiton kannanottoon kokonaisuudessaan.

Hallitus julkaisi helmikuussa uusimmat säästölinjauksensa. Reumaliitto toteaa kannanotossaan, että Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä -suunnitelma sisältää useita pitkäaikaissairaalle, vanhukselle ja vammaiselle harmillisia kohtia.

Hallituksen yhden miljardin euron säästötavoitteesta suurin osuus, 238 miljoonaa euroa, koskettaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaavaillut säästöt kurittavat toteutuessaan erityisesti vammaisia (-61 milj. euroa) ja ikäihmisiä (-35,2 milj. euroa). Reumaliiton mielestä toimet heikentävät jo ennestään haavoittuvien ryhmien tilannetta.

Tiedossa olevat tarkemmat toimet selviävät hallituksen reformitekstistä. Hallitus aikoo nostaa tarkasteluun myös terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajat. Reumaliiton kanta on, että terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajoista tulee pitää kiinni tai ennemminkin lyhentää niitä. Määräaikojen heikentäminen heikentäisi sairastavien tilannetta ja nostaisi sitä kautta sairastamiskustannuksia.

Reformisuunnitelmassa on myös maininta, että asiakkaan henkilökohtaisiä suunnitelmia aiotaan heikentää. Reumaliitto pitää tärkeänä pitkäaikaissairaiden kirjallisten hoitosuunnitelmien tekemistä, joita tulisi ennemminkin lisätä.

Toivottavia uudistuksia ovat mm. säästötavoitelinjaukset, joilla parannetaan viranomaistiedon liikkuvuutta ja tiedon hyödyntämisen palveluprosesseja.

Toimenpideohjelman yksityiskohdat ja kustannus- sekä muut vaikutukset täsmentyvät hallituksen esityksiä valmisteltaessa vuosina 2016–2017.  Reumaliitto seuraa tiiviisti valmistelua.

Maria Ekroth
toimitusjohtaja
puh. 040 707 91 14
maria.ekroth(at)reumaliitto.fi

Miranna Seppälä-Saukkonen
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
puh. 0400 497 986
miranna.seppala(at)reumaliitto.fi