Reumaliitto seuraa talousarvioesityksen toteutumista

9.8.2013

Suomen Reumaliitto seuraa talousarvioesityksen toteutumisesta mm. näitä asioita:

Poimintoja esityksestä:

Sairausvakuutus

Sairausvakuutuskorvauksien arvioidaan nousevan vuonna 2014 kaikkiaan 5,1 miljardiin euroon. Harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen ja sen kehittämishankkeisiin käytetään 94,5 miljoonaa euroa. Uusien lääkkeiden hyväksymiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon on varattu edelleen 8,4 miljoonaa euroa.

Lääketaksa

Lääketaksa-asetus uusitaan 1.1.2014. Asetusmuutos vähentää sairausvakuutuksen lääkekorvauksia noin 15,8 miljoonalla eurolla. Lääketaksa-asetuksen muuttamisesta aiheutuva säästö kohdennetaan lääkekorvauskaton alentamiseen (nykyisin 670 euroa). Uusi korvauskatto määritetään asetuksessa.

Potilasdirektiivi

Lakiehdotus rajat ylittävästä terveydenhuollosta EU- ja ETA -valtiossa ja Sveitsissä (ns. potilasdirektiivi) tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Kustannuksiksi on arvioitu noin 7 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toiminnan käynnistämistä jo vuonna 2013. Näiden toimintakuluihin esitetään noin 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2014.

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kohdennetaan asteittain 130 miljoonan euron lisäys vuoden 2015 tasolla. Vuonna 2014 vanhuspalvelulain toimeenpanoon kohdistetaan 54,5 miljoonaa euroa. Omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen kohdennetaan ensi vuonnakin 10 miljoonaa euroa.

Työkyky ja kuntoutus

Osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi osasairauspäivärahakauden enimmäiskestoa pidennetään vuodesta 2014 lähtien. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisen kriteerejä lievennetään, mikä lisää valtion menoja 2,4 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Lisäksi vuosille 2014-2016 on varattu 0,8 miljoonaa euroa toimintamallin kehittämiseen osatyökykyisten työllistämiseksi.

Valtio korvaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä edelleen noin 26,5 miljoonalla eurolla. Kuntouttavaan työtoimintaan arvioidaan osallistuvan noin 21 000 henkilöä (19 000 vuonna 2013).

Perustoimeentulo

Kunnille esitetään perustoimeentulotuen kustannuksiin 332,4 miljoonaa euroa valtionosuutta, mikä on 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Kuntien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä 11 prosentista 15 prosenttiin kokonaismenoista. Uudistuksen kokonaiskustannukseksi arvioidaan noin 26 miljoonaa euroa, josta valtionosuus olisi noin 8 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Perusturvaetuuksien vuoden 2014 indeksitarkistusta alentaa 1.1.2013 tehty ylimääräinen aikaistettu indeksitarkistus.

Eläkkeet

Eläkkeisiin varataan 4,50 miljardia euroa (tänä vuonna 4,46 miljardia euroa). Vuonna 2014 valtio maksaa kansaneläkkeitä 3,7 miljardia euroa ja takuueläkkeitä 158 milj. euroa.

Kansaneläkkeen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa on nostettu 63 vuoteen niillä, jotka ovat syntyneet vuonna 1952 ja sen jälkeen. Tämä vähentää kansaneläkemenoja 1 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 2 miljoonaa euroa vuodesta 2015 lähtien. Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia jatketaan vuosille 2014-2017, mikä säästää valtion menoja 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.