Reumaliitto selvittää jäsenistön tarpeita

28.4.2022

Reumaliitto toteuttaa toukokuussa 2022 jäsentutkimuksen.

Tutkimuksella selvitetään jäsenten tyytyväisyyttä Reumaliiton palveluihin sekä kartoitetaan, kuinka liitto voisi tulevaisuudessa vastata entistä paremmin reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien tarpeisiin.

Tutkimus toteutetaan sähköisenä tutkimuksena, lisäksi tarvittaessa tehdään puhelinhaastatteluita.

Tutkimuksen otos on muodostettu Reumaliiton Kilta-rekisterissä olevien jäsenyhdistysten jäsenistä. Kutsu sähköiseen tutkimukseen lähetetään tutkimukseen valikoituneille henkilöille sähköpostitse viikolla 18. 

Tutkimuksen toteuttaa Innolink. 

Aiheeseen liittyvät tapahtumat

Verkkotapahtuma
Är du intresserad av att bli kamratstödjare? 
Verkkotapahtuma
Reumaliitto järjestää tehtäväkohtaisia tapaamisia hallitusten jäsenille ja muil
Verkkotapahtuma
Reumaliitto järjestää tehtäväkohtaisia tapaamisia hallitusten jäsenille ja muil