Reumaliitto sai Ray-avustusta toimintaansa ja hankkeisiinsa

5.2.2013

Suomen Reumaliitto sai Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustusta vuodelle 2013 liiton toimintaan 893 000 euroa, sopeutumisvalmennustoimintaan 82 000 euroa, jäsenjärjestöjen toimintaan 73 000 euroa, aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennustoimintaan reumaa sairastaville lapsille 65 000 euroa, pienten ja harvinaisten vammaisryhmien resurssikeskustoimintaan 74 000 euroa, Tules-terveystiedon koordinointitehtävien toteuttamiseen 74 000 euroa ja projektiavustuksena vertaistukiperhemallin ja parisuhteen tukemismallin kehittämiseen pitkäaikaissairaiden lasten perheille (Perhe pidossa 2013 – 2015) 46 000 euroa.

Suomen Reumaliiton hallinnoimaan järjestöjen yhteiseen Harvinaiset-verkoston toimintaan myönnettiin 196 000 euroa ja valtakunnalliseen järjestöjen yhteiseen kokemuskoulutustoimintaan 70 000 euroa.

Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joista valtioneuvosto päättää valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.