Reumaliitto palkittiin KKI-ohjelman 20-vuotisjuhlissa

5.11.2014

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 5.11. Helsingin yliopiston juhlasalissa kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä alueellisesti sekä kiinteänä osana valtakunnallista verkostoa.

Lisäksi palkittiin viisi valtakunnallista terveysjärjestöä liikunnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä. Palkitut järjestöt olivat Hengitysliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry sekä Suomen Sydänliitto ry. Liikunnan olosuhteiden edistämisestä palkittiin Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit.

Palkinnot luovutti opetus- ja kulttuuriministeriössä liikunta-asioista vastaava ministeri, puolustusministeri Carl Haglund. Tilaisuuteen toi oman tervehdyksensä videon välityksellä myös peruspalveluministeri Susanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Terveysjärjestöt terveysliikunnan edistäjiä

Palkitut terveysjärjestöt ovat edistäneet terveysliikuntaa niin valtakunnallisesti järjestön tasolla, paikallisesti yhdistysten tasolla kuin yksittäisen kansalaisenkin kohdalla. Tämä työ on nostanut terveysliikunnan merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä kehittänyt ammattilaisten elintapaohjausta erityisesti liikuntaan liittyen.

Terveysjärjestöjen työssä erityisen huomionarvoista on ollut se, että ne ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaa, jossa liikuntaa on järjestetty nimenomaan vähän liikkuville aikuisille, Todetqaan palkitsemistiedotteessa.  Järjestöjen toteuttamissa liikuntaryhmissä viihtyy tuhansia terveysliikkujia.

Terveysjärjestöt ovat terveydenhuollon kentällä aktiivisia ja arvostettuja toimijoita. Ne järjestävät laadukkaita koulutuksia ja tuottavat materiaalia niin ammattilaisen käyttöön kuin ohjattavalle yksilöllekin.

Terveysjärjestöjen liikuntakampanjat, kuten Pieni päätös päivässä, Lisäaikaa liikunnalle, Liikunta hivelee mieltä ja Veshumppa, ovat terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille tuttuja. Nämä kaikki kannustavat kiinnittämään huomiota terveysliikuntaan ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

KKI-ohjelmalle terveysjärjestöt muodostavat laadukkaan verkoston, jolla on yhteinen päämäärä. Yhteistyö terveysjärjestöjen kanssa on ollut merkittävää esimerkiksi Liikkujan Apteekki -konseptin kehittämisessä, painonhallintamallien jalostamisessa sekä yhteistyönä ideoiduissa ja tuotetuissa materiaaleissa. 

Hyvinkää ja Jyväskylä palkittiin

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsee liikunnan olosuhteiden luomisessa Hyvinkään kaupungin esimerkillisestä työstä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ja Jyväskylän kaupungin esimerkillisestä työstä lähiliikuntapaikkojen edistämiseksi.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 20 vuotta

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoituksella. Mukana ovat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus.

Tavoitteena on kannustaa työikäisiä aikuisia säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. KKI-ohjelma tukee paikallisia terveysliikuntahankkeita muun muassa myöntämällä taloudellista tukea. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.


Lisätietoja
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen(at)likes.fi

www.kkiohjelma.fi