Reumaliitto otti kantaa lääkehoidon valintaan

3.8.2016

Lääkekorvausten säästöjen yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty biosimilaarien käytön lisäämistä. Reumaliiton mielestä lääkkeen hinta ei kuitenkaan saa olla yksinomainen valintaperuste vaan aloitus tulee perustua biologisen lääkkeen käyttöön perehtyneen erikoislääkärin arvioon.

Reumaliitto: kannanotto biosimilaareihin

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO suositteli 16.6.2016, että biosimilaarit kuuluisivat jatkossa julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Biologisten lääkkeiden käyttöön liittyy taloudellisia näkökohtia niiden kalleuden vuoksi. Biosimilaarit ovat alkuperäisvalmisteita halvempia. Reumaliitto toteaa, että reumasairauksissa tepsivän lääkehoidon löytäminen saattaa kestää vuosia. Biologiset lääkkeet otetaan käyttöön vasta silloin, kun perinteisillä lääkkeillä ei saavuteta hoitovastetta.

Hinta ei saa yksin ratkaista lääkevalintaa

Koska biosimilaarit ovat alkuperäisten biologisten lääkkeiden samankaltaisia kopioita, on syytä välttää pelkästään kustannussyistä tapahtuvaa lääkevaihtoa niillä potilailla, joille on ollut vaikea löytää sopivaa lääkehoidoa. Biologista lääkettä aiemmin saamattomalle potilaalle lääkehoito voidaan aloittaa samoin perustein joko biologisella alkuperäisvalmisteella tai biosimilaarilla.

Reumaliitto pitää tärkeänä biologisten lääkkeiden rekisterin ylläpitämistä sekä lääkehoidon aktiivista seurantaa. Rekisterin avulla voidaan arvioida lääkkeiden terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä tunnistaa ja reagoida mahdollisiin haittavaikutuksiin.