Reumaliitto osallistui SOSTEn lausuntoon sairausvakuutuslain muuttamisesta

3.11.2015

LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ

- SOSTE on huolissaan erityisesti pienituloisten pitkäaikaissairaiden asemasta. Sairausvakuutuslakiin esitettyjen leikkausten lisäksi esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukeen ehdotetut muutokset osuvat tähän samaan ryhmään.

- On tärkeää, ettei esityksessä kohdistu korotusta lääkekattoon. Jos lääkekustannusten säästöjä tehdään sairastavien kustannuksella, ne tulee tehdä mieluummin alkuomavastuuta sekä lääkekohtaisia, ennen lääkekaton täyttymistä maksettavia omavastuita nostamalla.

- Lääkekaton täyttymisen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu tulee pitää ennallaan 1,5 eurossa, sillä se kohdistuu suoraan niihin käyttäjiin, jotka ovat jo muutenkin maksaneet lääkkeistään paljon.

- Maksukattojen yhdistäminen tai kalenterivuosittaisesta laskemistavasta luopuminen helpottaisi paljon sairastavien tilannetta.

- Lääkekustannusten säästöjä olisi löydettävissä kehittämällä lääkehoidon kokonaisarviointia ja karsimalla epätarkoituksenmukaista lääkkeenkäyttöä. Tällä hetkellä liian suuri osa lääkekuluista muodostuu potilailla turhaan käytössä olevista tai väärin määrätyistä lääkkeistä.

- On tärkeää, että lääkealan toimijat osallistuvat lääkekorvaussäästöihin sairastavien ohella. SOSTE kiinnittää huomiota epäkohtaan, että lääkealan toimijoiden osallistuminen esitetään määräaikaiseksi, mutta sairastavien osalta heikennykset ovat voimassa toistaiseksi. Tämä tulee yhdenmukaistaa.

LAUSUNTO 9.10.2015

Tutustu muihin Reumaliiton kannanottoihin.