Reumaliitto mukana laatimassa potilaille opasta turvallisempaan hoitoon

18.11.2014

Opas on vapaasti käytettävissä internet-osoitteessa www.thl.fi/potilaanopas

Opas on yleisopas kaikille potilasryhmille ja heidän omaisilleen. Sairauskohtaista tietoa siinä ei ole, sitä saa omasta hoitoyksiköstä ja esimerkiksi potilasjärjestöiltä. Samoin sairaalat, terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit tiedottavat ja antavat ohjeita omista käytännöistään.

Opas on helppokäyttöinen, selkeä ja esteetön. Se soveltuu erilaisille käyttäjäryhmille. Kieli on helposti ymmärrettävää. Oppaan käyttämiseen riittää internet-yhteydellä varustettu tietokone. Mikäli potilaalla itsellään ei ole konetta käytettävissään, voi omainen, läheinen tai hoitohenkilöstö tulostaa oppaan vaihtoehtoisesta PDF-tiedostomuodosta.

Vielä tämän vuoden aikana oppaasta tehdään ruotsin- ja englanninkieliset versiot. 

Lisätietoja:

Ritva Inkinen
kehittämispäällikkö 
THL, Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma
puh. 029 524 7649
etuninimi.sukunimi@thl.fi

Petri Volmanen 
ylilääkäri 
THL, Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma
puh. 029 524 7090
etuninimi.sukunimi@thl.fi