Reumaliitto lausui valinnanvapaudesta

14.12.2017

Reumaliitto lausui hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Reumaliiton keskeinen sanoma:

Järjestelmän toimivuus

 • Periaate asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestä on kannatettava.
 • Uudistus on kuitenkin liian iso toteutettavaksi kerralla. Nyt tulisi keskittyä vain sote-huollon siirtoon kunnilta maakunnille. Valinnanvapauden tarpeellisuus tulee arvioida sen jälkeen.
 • Valinnanvapausjärjestelmän luomiseen käytettävät resurssit olisi voitu kohdentaa muun sote-uudistuksen onnistumiseksi ja siellä erityisesti paljon tarvitsevien palvelujen, hoitoon pääsyn ja integraation toteutumiseksi.
 • Uudistus kasaa 18 maakunnalle kosolti vaativia tehtäviä. Reumaliitto on huolissaan siitä, miten maakuntiin riittää tarvittavaa osaamista. Hallintoon kuluu paljon sote-resursseja.
 • Asiakasseteli tulee jättää ainakin alkuvaiheessa pois.
 • Tuottajien ja maakuntien toiminnan seurannan tulee olla mahdollisimman yhteismitallista valtakunnan tasolla. Suuria alueellisia eroja tulee välttää.
 • Kuntoutus on nivottava osaksi sote-keskusten ja liikelaitosten toimintaa. Se tulee nähdä oleellisena osana hoitoprosessia ja varata huomattavasti nykyistä paremmat resurssit. Jokaisessa sote-keskuksessa tulee olla fysioterapeuttien suoravastaanottoja.  
 • Potilasjärjestöt tekevät paljon käytännön tasolla yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi ennaltaehkäisevän liikunnan parissa. Uudistuksessa tulee varmistaa eri tahojen yhteistyö järjestöjen kanssa.

Vaikutus pitkäaikaissairaisiin

 • Valinnanvapaus näyttäisi pirstaloivan pitkäaikaissairaan hoitoketjua lukuisten uusien toimijoiden myötä. Se hankaloittaa perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä, eikä integroi sosiaalihuoltoa alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.
 • Valinnanvapaus hyödyttänee erityisesti vähän sairastavia, kaupungeissa asuvia ja koulutettuja ihmisiä. Todellisuudessa paljon sairastavien ja maalla asuvien on paljon vaikeampi käyttää sitä.
 • Asiakasmaksut ja muut sairastamisen kustannukset eivät saa nousta. Uudistus luo siihen painetta.
 • Reumaliitto kannattaa palvelusuunnitelmaa ja pitää sitä erittäin tärkeänä osana pitkäaikaissairaan hoitoa. Niiden tekeminen tulee laatia velvoittavammaksi ja niiden tekemistä valvoa.
 •  Uudistus monimutkaistaa toteutuessaan jo ennestäänkin vaikeaselkoista järjestelmää. Palveluneuvontaa ja -ohjausta tulee tarjota paljon ja sen toteutumista on valvottava.
 • Osatyökykyisten työttömien kohdalla tulee työllistymispalvelut katsoa osana palvelusuunnitelmaa.
 • Kansalaisille tulee kertoa muutoksista selkeästi, useilla kanavilla ja hyvissä ajoin.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.4.2021
Hallituksen kehysriihi eli neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 järjest
26.1.2021
Reumasairauksien koordinaatiokeskus sekä Suomen Reumatologinen Yhdistys ovat tehneet
22.1.2021
Uusi vuosi tuo mukanaan hyviä uutisia.
17.12.2020
Reumaliitossa vaikutimme erityisesti järjestöjen toiminnan turvaamiseksi sekä sai