Reumaliitto lausui lääkesäästöistä ja perusturvakokeilusta

9.9.2016

Suomen Reumaliitto on antanut pyydetyt lausunnot sosiaali- ja terveysministeriön esityksistä vuoden 2017 alusta voimaan tuleviin lääkesäästöihin ja perustulokokeiluun.

Tutustu tästä Reumaliiton lausuntoon lääkesäästöistä

Nyt esitetyt ehdotukset lääkesäästöiksi ovat osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaista 150 miljoonan euron säästöä julkiseen talouteen. Osa lääkekorvausjärjestelmään kohdennetuista säästövelvoitteista toteutettiin vuonna 2016 ja vuodelle 2017 säästövelvoite on nimetty olevan 134 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet säästöt toteutettiin osittain kertaluonteisella ja vuoden määräaikaisesti voimassa olleilla lääkealan toimijoiden sekä apteekkialan maksutaulukon muutoksilla.

Pysyvät säästötoimet lääkekorvausjärjestelmän osalta kohdistuivat kuitenkin lääkkeiden käyttäjiin. Käyttöön otettiin uusi 50 euron alkuomavastuu ja lääkekohtaisia omavastuuosuuksia korotettiin. Omavastuita korotettiin myös vuonna 2013 tehtyjen lääkekorvausjärjestelmän leikkausten yhteydessä.

Järjestelmän omavastuuosuuksiin tehdyt muutokset ovat kohdistuneet kipeimmin pitkäaikaissairaisiin. Reumaliitto ei pidä pitkäaikaissairaille henkilöille kohdistuvia leikkauksia oikeudenmukaisina eikä sosiaalisesti kestävänä ratkaisuna.

Nyt ehdotetut leikkaukset jakaantuvat hyvin eri toimijoille ja kokonaisuus on muodostettu useista eri toimenpiteistä. Reumaliitosta on hyvä, että säästöjä on haettu muilla keinoilla kuin lääkkeiden käyttäjiin kohdistuvilla omavastuuosuuksien korotuksilla.  Reumaliitto muistuttaa, että kalliskin lääkehoito on yhteiskunnallisesti kustannustehokas, jos se säilyttää sairastavan toiminta- ja työkyvyn ja estää vammautumisen.

Tutustu tästä Reumaliiton lausuntoon perustulokokeilusta

Perustulokokeilun tarkoituksena on selvittää voitaisiinko perustulon avulla poistaa nykyjärjestelmässä olevia kannustin- ja tuloloukkuja ja parantaa mm. osa- ja lyhytaikaisen työn vastaanottamista.

Reumaliitto pitää perustulokokeilua mielenkiintoisena. Liiton mielestä kokeiluun valittu summa tuntuu pitkäaikaissairaan näkökulmasta kovin pieneltä. Toimeentulo on yksi ihmisen perusoikeuksista. Nykyisin Suomessa sosiaaliturvan määrä on niin alhainen, että Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komissio on joutunut huomauttamaan Suomea asiasta. Myös tilastot osoittavat suhteellisen köyhyysasteen nousseen liki kaksinkertaiseksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Reumaliitto pitää kehitystä huolestuttavana erityisesti pitkäaikaissairaiden henkilöiden kannalta, joille sairaus on tuonut rajoitteita ja jopa estänyt mahdollisuuksia tulojen hankintaan ja työssä käyntiin.