Reumaliitto lausui erikoislääkärikoulutuksesta ja päivystysasetuksesta

28.7.2014

Lausunto erikoislääkärikoulutusta koskevasta työryhmäraportista

Reumaliitto kiittää työryhmää raportista ja hallituksen esitysluonnoksesta ja pitäää tehtyjä ehdotuksia oikeasuuntaisina. Suomi tarvitsee valtakunnallista koordinaatiota erikoislääkärikoulutukseen.

Liiton mukaan esitetyn koordinaatiojaoston päätösten toteutttaminen tulee varmistaa sitomalla valtakunnallinen rahoitus ja koulutuksen yhteisvalinta koordinaatiojaoksen linjauksiin. Erikoislääkärikoulutusta, -opetusta, -virkoja ja -professuureja on lisättävä reumatologiaan ja muille kriisialoille.

Päivystysasetusta koskeva lausunto

Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa on pitkäaikaisen hoidon lisäksi tarvetta päivystykselliseen erikoisosaamiseen. Reumaliitto esittää, että sisätauteja ja kardiologiaa koskevaan 11§:n erikoisalojen listaan lisätään reumatologia.

Reumaliitto painottaa, että jokaisen potilaan on tarpeellista saada hoitoonsa jatkossa littyvät ohjeet kirjallisesti. Liitto peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisten hoitosuunnitelmian laatimista. Pitkäaikaissairaan tarvitessa kiireellistä hoitoa on ensiarvoisen tärkeää nähdä, mitä hoitoa hän on saanut aiemmin, mikä on hoidon suunnitelma ja mitä lääkkeitä hän käyttää.