Reumaliitto: Lähipalveluja kehitettävä päivystystä keskitettäessä

20.9.2016

Reumaliitto on antanut lausuntonsa päivystysasetuksesta. Päivystysasetuksella on tarkoitus uudistaa päivystyshoitoa laadun, potilasturvallisuuden ja voimavarojen riittävyyden näkökulmasta.

Esityksessä ehdotetaan vaativan päivystyksellisen hoidon keskittämistä sekä ensihoidon ja lähipalvelun vahvistamista. Lisäksi päivystysten yhteyteen perustetaan sosiaalipäivystys.

Uudistuksen tavoite on keskittää vaativat hoidot isoihin yksiköihin, mikä on omiaan lisäämään hoitohenkilöstön osaamista ja kokemusta, potilasturvallisuutta sekä laadukasta hoitoa. Reumaliitto pitää vaativan ja erityistason hoidon keskittämistä perusteltuna nimenomaan hoidon laadun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta

Lähipalvelujen saantia kehitettävä

Reumaliitto pitää erittäin tärkeänä, että päivystysrakennetta uudistettaessa kehitetään myös lähipalvelujen saantia eri puolilla maata. Palvelurakenteen kehittäminen on potilasturvallisuuden ja hoidon laadun vahvistamisen näkökulmasta kannatettavaa.

Reumaliitto painottaa, että samassa yhteydessä on vahvistettava perusterveydenhuollon palveluja sekä varmistettava entistä tarkemmin, että potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Myös ensihoidon ja potilasneuvonnan rooli kasvaa.

Leikkausten keskittäminen lisää laatua

Reumaliitto on samaa mieltä lakiehdotuksen perustelujen kanssa siitä, että suuremmat toimintamäärät vahvistavat yksikön henkilöstön osaamista ja lisäävät potilasturvallisuutta. Mitä enemmän yksikössä tehdään toimenpiteitä, sitä laadukkaampaa ja turvallisempaa hoito on.

Toimintojen keskittäminen koskee pääasiassa hyvin harvoin tarvittavaa tai erityisen vaativaa hoitoa. Uudistuksen myötä jatkossa kaikista laajin ja vaativin erikoisalapäivystys koottaisiin 12 sairaalaan ja muissa keskussairaaloissa toimii ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, mikä sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen. Ympärivuorokauden päivystäviin yksiköihin tulee myös sosiaalipäivystys.

Sairaalaverkon keskitys pidentää osan väestön matka-aikoja, kuitenkin niin, että jatkossa lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan tulee matka-aikaa puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia.

Uudistuksen toteutus vaatii ensihoidon sekä lähipalvelujen kehittämistä. Reumaliitto pitää sitä hyvin tärkeänä ja myönteisenä osana uudistusta. Etenkin, kun tiedetään, että iso osa päivystyskäynneistä aiheutuu riittämättömistä perusterveydenhuollossa tuotetuista palveluista.

Vahvistusta terveyskeskuksiin

Lakiehdotuksessa esitetään lisättävän terveyskeskuksiin kiireellistä vastaanottotoimintaa päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin, maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen joissain paikoissa myös yöaikaan. Jatkossa kansalaiset saavat tarvitsemaansa kiireellistä hoitoa lähipalveluna terveyskeskuksesta, jolloin tarve hakeutua muihin päivystysyksiköihin vähenee.

Lisätietoja:

Maria Ekroth
toimitusjohtaja
040 707 91 14