Reumaliitto kuultavana lääkekaton alentamisesta eduskunnassa

12.11.2013

Reumaliitto muistutti, että lääkekatto ei kata kaikkia henkilön lääkkeitä vaan yleensä vain osan. Todellisuudessa pitkäaikaissairailla kuluu lääkkeisiin huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä pelkkä lääkekatto antaa ymmärtää.  

Lääkekustannusten omavastuuosuuden laskun jälkeenkin lääkekatto on pienituloiselle korkea. Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä kartoittanut työryhmä ehdotti loppuraportissaan lääkekaton alentamista 140 eurolla. Reumaliitto toivoo, että tämä toteutetaan pikaisesti.

Reumaliitto pitää hyvänä, että lääketaksa-asetuksen mukainen vakuutettujen lääkekustannusten nousu pyritään välttämään paljon lääkkeitä käyttävien kohdalla. Toisaalta liiton huolena on, että pitkäaikaissairailla lääkekaton alenemisen hyöty valuu  osin lääketaksa-asetuksen myötä kasvaneisiin lääkekustannuksiin.

Hallitus esittää, että lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta lasketaan 610 euroon eli 70 eurolla vuoden 2014 omavastuusta. Reumaliitto on kannanotoissaan korostanut lääkekaton alentamisen tärkeyttä pitkäaikaissairaille ja paljon lääkkeitä käyttäville, sillä suuri osa heistä on vähävaraisia. Liitto onkin hyvillään esitetystä lääkekaton alentamisesta.

Hallituksen esitys liittyy 17.10.2013 annettuun lääketaksa-asetuksen muutokseen, jonka myötä reseptilääkkeistä, reseptillä toimitettavista itsehoitolääkkeistä sekä sairausvakuutuslain nojalla korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista peritty toimituserä ja lääkekohtainen toimitusmaksu nostettiin 0,39 eurosta 2,17 euroon. Potilaiden lääkekustannusten on arvioitu nousevan n. 15,8 miljoonaa euroa, kun huomioidaan ei-korvattavien reseptilääkkeiden ja lääkemääräyksellä toimitettavien itsehoitolääkkeiden toimitusmaksut.

Käytännössä jokaisen eri lääkemääräyksen lääkkeestä potilas maksaa kasvaneen toimitusmaksun. Toimitusmaksut koskettavat eniten pitkäaikaissairaita ja vähävaraisimpia, koska he eivät pysty ostamaan sairausvakuutuksesta korvattavia kolmen kuukauden lääkkeitä kerralla vaan hakevat ne erikseen maksaen aina toimitusmaksun. Lisäksi uudistuksesta kärsivät erityisesti paljon eri reseptilääkkeitä käyttävät, jotka maksavat toimitusmaksut kustakin lääkkeestä.