Reumaliitto: Kuntoutus esiin sote-uudistuksessa

30.3.2016

Tiivistelmät

Suomen Reumaliitto ja Eduskunnan Tules-ryhmä nostavat esiin kuntien lääkinnällisen kuntoutuksen merkityksen osana sote-uudistusta päättäjille suunnatussa seminaarissaan 30.3.2016 klo 16. Järjestäjät korostavat, että kuntoutus on sijoitus tulevaisuuteen. Sitä ei saa unohtaa uudistuksessa.

”Kuntoutus on välttämätön osa pitkäaikaissairaan hoitoa. Ilman kuntoutusta sairauteni hoito olisi ollut hyvin vajavaista. Asiakasta tulee kuulla”, sanoo itse kuntoutuksesta hyötynyt Niina Kärkkäinen.

Reumaliitto korostaa:

• Lääkinnällisestä kuntoutuksesta hyötyvät sekä sairas ihminen että yhteiskunta. Tuki- ja liikuntaelinsairas tarvitsee lääkinnällistä kuntoutusta osana hoitoaan ja pystyy sen avulla parhaimmillaan säilyttämään työ- ja toimintakykynsä.

• Oikea-aikainen, sujuva ja moniammatillinen lääkinnällinen kuntoutus säästää merkittävästi tule-sairauksien yhteiskunnallisia kokonaiskustannuksia, jotka ovat noin 3 - 4 miljardia euroa. Tule-sairaudet aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspäivärahakausista ja ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin.

• Nykyisin kunnat vastaavat lain mukaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta, minkä seurauksena yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu.

Osa tule-sairaista jää vaille kuntoutusta, koska kunnat eivät tuota sitä tarpeeksi.

• Reumaliitto näkee, että kuntoutusjärjestelmää tulee selkiyttää ja yhdenmukaistaa. Riittävät voimavarat tulee varmistaa ja lääkinnällinen kuntoutus tulee tuoda osaksi sairastavan koko hoitoprosessia ja toimintakyvyn ylläpitoa

• Sote-uudistus on tähän mahdollisuus, jota ei saa jättää käyttämättä. Lääkinnällisen kuntoutuksen sisällyttämisellä sote-uudistukseen voidaan saada lääkinnällinen kuntoutus aidosti osaksi koko hoitoprosessia. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiolla on mahdollista saada palvelut entistä saumattomammiksi ja valtakunnallisella ohjauksella lisätä yhdenvertaisuutta kuntoutuksen saatavuudessa ja laadussa. Ja mikä tärkeintä; saatetaan potilas hoidon keskiöön!

• ”Kuntoutus tulee nähdä muita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kuluja sekä sairauspoissaoloja vähentävänä sijoituksena. Se pidentää työuria ja tukee kotona asumista”, sanoo Reumaliiton toimitusjohtaja Maria Ekroth.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Maria Ekroth, Suomen Reumaliitto, puh.040 707 91 14