Reumaliitto kannattaa kustannusperusteista lääkekorvausta

8.2.2013

Reumaliitto esittää, että lääkeostojen 50 euron omavastuu otetaan käyttöön lääkekorvaustyöryhmän esityksen mukaisesti. Lääkeostojen omavastuukattoa lasketaan 140 eurolla, ja katto koskee vain täysi-ikäisiä kuten lääkekorvaustyöryhmä on esittänyt.

Reumaliitto esittää, että selvitetään uudelleen sen mallin vaikutukset, jossa alkuomavastuun ja maksukaton välisellä alueella otettaisiin käyttöön progressiivinen korvausjärjestelmä ja jossa korvausprosentti nousee reseptilääkekulujen nousun myötä. Kestävän lääkepolitiikan tueksi jokaiselle pitkäaikaispotilaalle tulee laatia kokonaisvaltainen terveys- ja hoitosuunnitelma, jolla voidaan purkaa päällekkäisiä lääkityksiä.

Reumaliitto korostaa, että korvauksissa olisi kohtuullista huomioida henkilön välttämättömät lääkekustannukset kokonaisuudessaan, eikä vain valikoitujen lääkkeiden osalta.

Työryhmän mallissa on käytetty yksittäisiä ja hinnaltaan kalliita, tyypillisesti biologisia lääkkeitä, jotka ovat korkeimmissa erityiskorvausluokissa ja täyttävät maksukaton jo ensiostolla. Suuri osa lääkkeiden käyttäjistä tarvitsee kuitenkin useampaa kuin yhtä lääkettä. Potilaalla voi olla useita eri tavoin korvattavia erihintaisia välttämättömiä lääkityksiä.

Pitkäaikaissairaiden ja monisairaiden tulot ovat tyypillisesti pienet, ja lääkekustannusten lisäksi heille kertyy runsaasti muitakin omavastuuosuuksia. Helmikuun 2013 alusta lääkkeiden peruskorvaus aleni 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Useita lääkkeitä käyttävillä pitkäaikaissairailla muutos johtaa lääkekulujen nousuun, vaikka maksukattoa lasketaan vuoden 2014 alussa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, 050 374 2663

Suomen Reumaliiton halituksen kannanotto 8.2.2013