Reumaliitto esittää perusterveydenhuollon yhdistämistä sairaanhoitopiireihin

11.2.2013
Suomen Reumaliiton hallitus on huolissaan meneillään olevan sosiaali- ja terveysuudistuksen suuntaviivoista. Reumaliitto yhtyy kuitenkin maan hallituksen näkemykseen madaltaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitoja.

Reumaliitto esittää, että perusterveydenhuolto yhdistetään nykyisiin sairaanhoitopiireihin, joilla taataan kustannustehokkaat, laadukkaat ja hallinnollisesti järkevät rakenteet.

Sairaanhoitopiirit ovat ERVA-alueiden kanssa olleet terveydenhuollon parhaiten toimivia osia. Perusterveydenhuollon ongelmina ovat olleet vaikeus saada pätevää henkilöstöä ja kuntien riittämättömän rahoituskyky.

Yhdistämisestä olisi merkittäviä etuja. Saman organisaation osina terveyskeskukset ja sairaalat voivat löytää parhaat mahdolliset toimintatavat. Henkilöstö voisi esteettä kiertää sairaaloiden ja terveyskeskusten välillä, jolloin osaamista saadaan lähelle potilasta. Lähetekäytännöt yksinkertaistuisivat ja tervävöityisivät.

Yhteinen tietojärjestelmä poistaisi yhteensopimattomien potilastietojärjestelmien ongelmat. Sosiaalihuollon palveluiden yhdistäminen samaan kokonaisuuteen terveydenhuollon palvelujen kanssa säästäisi kustannuksia. Väestöpohjat riittäisivät kattavien erityispalveluiden järjestämiseen. Perusterveydenhuoltoon saataisiin nykyistä vaivattomammin työntekijöitä ja heidän työnsä muuttuisi entistä mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi.

Kunnat ostaisivat palvelunsa alueensa sairaanhoitopiiriltä, tai sairaanhoitopiiri olisi osuuskunta, jonka omistajia olisivat sen käyttäjäkunnat. Tällöin kansalaiset saisivat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut myös muutostilanteissa.

Lisätiedot: Mervi Ahlroth, puh. 050 3742663, mervi.ahlroth@reumaliitto.fi