Reumaliiton tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 

8.3.2023

Erityisesti pitkäaikaissairailla sairastamiseen liittyy paljon kustannuksia ja talous on monesti tiukoilla. Reumaliitto kannustaa tulevaa hallitusta pienentämään sairastamisen kustannuksia.

Tavoitteemme tulevaan hallitusohjelmaan ovat

Teksti Sairastamisen kustannukset pienemmiksi vihreällä pohjalla

1. Sairastamisen kustannuksia on pienennettävä

Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Erityisesti lääkkeiden vuosiomavastuun (592,16 euroa) maksaminen osissa täytyy mahdollistaa.

Teksti Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava vihreäälä pohjalla.

2. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava yhdenvertaisesti

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan edellytykset on turvattava muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava. Seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni parlamentaarisesta sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti.

Yhdistystoimintaa turhaan kuormittavan byrokratian keventämistä on jatkettava.

Teksti Reuma- ja tules-alan ammattilaisia tarvitaan lisää vihreällä pohjalla.

3. Reuma- ja tules-alan ammattilaisia tarvitaan lisää

Suomessa ei ole riittävästi reuma- ja tules-alan ammattilaisia, mikä viivästyttää hoitoon pääsyä ja heikentää hoidon laatua. Viivästyneestä hoitoon pääsystä koituu myös kustannuksia.

Reumatologian koulutus- ja erikoistumislääkärivirkoja on lisättävä. Jokaiseen yliopistosairaalaan tarvitaan jatkossa reumatologian professuuri. Reumahoitajia tulee kouluttaa lisää.

Myös esimerkiksi fysiatreja ja fysioterapeutteja tarvitaan lisää.                     

 

Reumaliiton eduskuntavaaliviestit 2023 (pdf)

Lisätietoja: Maria Mattila, vaikuttamistyön asiantuntija, p. 044 7680 448, maria.mattila@reumaliitto.fi

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)