Reumaliiton lausunto vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä

9.8.2023

Suomen Reumaliitto ry puoltaa hallituksen luonnosesitystä vammaispalvelulain voimaantulon siirtämiseksi. Lain voimaantulon siirtäminen antaisi vammaisjärjestöille ja hyvinvointialueille enemmän valmistautumisaikaa palveluiden ja rahoituksen järjestämiseen, tietojärjestelmämuutosten tekemiseen ja tilastointiin.

Reumaliitto kannattaa myös tarvittavien muutosten tekemistä vammaispalvelulakiin. Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) ei ole nykyisellään riittävän tarkkarajainen ja selkeä vammaisten ihmisten eikä lakia soveltavien hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Vammaispalvelulain muutokset tulee valmistella huolellisesti eri vammaisjärjestöjä kuunnellen ja vahvasti osallistaen. Myös Reumaliiton osaaminen on käytettävissä.

Lain vaikutusarviointi tulee tehdä perusteellisesti. Etenkin vammaisten ihmisten asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen sekä YK:n vammaissopimuksen ja perustuslain vammaisille ihmisille antamiin oikeuksiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida erityisen huolellisesti.

Vammaispalveluiden riittävästä rahoituksesta ja henkilöstöresursseista tulee myös huolehtia, jotta palvelut voidaan toteuttaa ja järjestää ihmisen todellisen tarpeen mukaan.

 

Voit tutustua lakiesitykseen ja muihin lausuntoihin täältä

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)