Reumaliiton lausunto hoitotakuusta

14.9.2023

Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta.

Hoitotakuun säätämisessä portaittain, 1.9.2023 alkaen 14 vuorokautta ja sitten 1.11.2024 alkaen 7 vuorokautta, on ollut tavoitteena vahvistaa terveydenhuollon peruspalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta. Porrastamisella pyrittiin mahdollistamaan se, että palvelunjärjestäjät voivat siirtyä tiukentuviin hoitoon pääsyn enimmäisaikoihin hallitummin ja henkilöstön rekrytointiin on jäänyt enemmän aikaa.

Suomen Reumaliitto on kannattanut pitkään hoitotakuun tiukentamista ja näkee, että eduskunnan tulee pitää kiinni päätöksestään, jonka mukaan 1.11.2024 lukien perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee 7 vuorokauteen.

Nopeammalla palveluihin pääsyllä voidaan ehkäistä ongelmien kasautumista ja pitkittymistä sekä vähentää erityistason palveluiden tarvetta. Reumasairauksissa varhainen diagnosointi ja hoidon käynnistäminen vaikuttavat olennaisesti sairauden ennusteeseen. Pitkät jonot ja odotusajat hankaloittavat sairautta ja lisäävät kärsimystä. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa erityisesti kortisonipistosten saamisessa on vaikeutta.

Tällä hetkellä sairastunut voi valitettavasti joutua odottamaan useassa eri kohdassa hoitoa: ensin perusterveydenhuoltoon, oikean diagnoosin löytymiseen, erilaisiin kokeisiin sekä kuvauksiin ja sitten vielä erikoissairaanhoitoon ja pahimmillaan leikkauksiin ja kuntoutukseen. Myös jo diagnoosin saaneet voivat joutua odottamaan pääsyä turvakokeisiin tai muuhun sairauden seurantaan.

Mitä kauemmin hoidon aloitus kestää, sitä enemmän sairaus ehtii edetä ja pahimmillaan tehdä pysyviä vaurioita. Nopealla hoitoon pääsyllä voidaan vähentää hoidon komplikaatioita ja kokonaiskustannuksia sekä lisätä vaikuttavuutta. Erityisesti lapsen tai nuoren sairastuessa kyse on kymmenien vuosien toimintakyvyn turvaamisesta. 

Julkisen talouden tasapainottaminen ei saa johtaa hoitoon pääsyn heikkenemiseen ja asiakasmaksujen korottamiseen. Hyvinvointialueiden on kyettävä ensi sijassa turvaamaan ihmisten yhdenvertainen ja oikea-aikainen hoito sekä huolehtimaan riittävästä henkilöstöstä sen toteuttamiseksi.

 

Reumaliitto jätti lausuntonsa Lausuntopalvelussa.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)
6.9.2023
Eduskunnan Tules-ryhmällä on uusi kokoonpano. Ryhmän puheenjohtajana aloitti kansanedustaja