Reumaliiton kansalaisaloite: Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

21.4.2017

Erityisen kalliita lääkkeitä sairautensa hoitoon tarvitsevat joutuvat maksamaan 605,13 euron vuosiomavastuun 1-2 kuukauden aikana. Monet ovat joutuneet ottamaan korkeakorkoista lainaa omavastuun maksamiseksi tai jättäneet lääkkeet jopa kokonaan hankkimatta. Reumaliiton kansalaisaloitteella haetaan helpotusta erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien omavastuun maksamiseen.

Reumaliitto esittää, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi vuosiomavastuu jakaa tasaisesti 12 kuukaudelle. Erityisen kalliiden lääkkeiden ryhmään kuuluvat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvolisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Saadakseen luvan 12 kuukaudelle jaettuun omavastuuseen, vakuutetun olisi osoitettava sairaus- ja lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla. Erityiskorvausoikeuden vakuutetulle myöntäisi Kansaneläkelaitos.

Esitämme myös, että silloin kun sairastava elää sosiaaliturvan varassa, jaettaisiin omavastuu automaattisesti 12 kuukaudelle ja vähennettäisiin suoraan etuudesta, jolloin sairastava voisi hakea lääkkeet ilman, että joutuisi maksamaan omavastuuta apteekkiin.

Nyt tarvitaan kaikkien apua nimien keräämiseksi. Auta sinäkin! Tarvitset allekirjoittamiseen pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen. Voit myös tulostaa sivuilta esitäytetyn kannatusilmoituslomakkeen ja täyttää sen.

Allekirjoita kansalaisaloite

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

21.4.2017
Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat mullistaneet reumasairauksien hoidon niissä tapauksissa
13.4.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö