Reumaliiton kansalaisaloite: Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

21.4.2017

Erityisen kalliita lääkkeitä sairautensa hoitoon tarvitsevat joutuvat maksamaan 605,13 euron vuosiomavastuun 1-2 kuukauden aikana. Monet ovat joutuneet ottamaan korkeakorkoista lainaa omavastuun maksamiseksi tai jättäneet lääkkeet jopa kokonaan hankkimatta. Reumaliiton kansalaisaloitteella haetaan helpotusta erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien omavastuun maksamiseen.

Reumaliitto esittää, että silloin kun kysymyksessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva, vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi vuosiomavastuu jakaa tasaisesti 12 kuukaudelle. Erityisen kalliiden lääkkeiden ryhmään kuuluvat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvolisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Saadakseen luvan 12 kuukaudelle jaettuun omavastuuseen, vakuutetun olisi osoitettava sairaus- ja lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla. Erityiskorvausoikeuden vakuutetulle myöntäisi Kansaneläkelaitos.

Esitämme myös, että silloin kun sairastava elää sosiaaliturvan varassa, jaettaisiin omavastuu automaattisesti 12 kuukaudelle ja vähennettäisiin suoraan etuudesta, jolloin sairastava voisi hakea lääkkeet ilman, että joutuisi maksamaan omavastuuta apteekkiin.

Nyt tarvitaan kaikkien apua nimien keräämiseksi. Auta sinäkin! Tarvitset allekirjoittamiseen pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen. Voit myös tulostaa sivuilta esitäytetyn kannatusilmoituslomakkeen ja täyttää sen. 

Kannata aloitetta - toimi näin!

1. Sähköinen allekirjoitus:

  • Ota sähköiset pankkitunnukset esiin.
  • Klikkaa tätä linkkiä ja sen jälkeen klikkaa kohtaa ”Kannata aloitetta”
  • Valitse tunnistautumisen tapa, esim. oman pankkisi tunnus ja kirjaudu niillä sisään kansalaisaloitepalveluun. Tämän jälkeen palvelu siirtyy oman pankkisi sivuille. Kirjoita tekstikenttiin pankista saamasi käyttäjätunnus ja salasana ja paina ok/sisään. Kirjoita vaadittu varmennuskoodi pankista saamasi numerolistan perusteella. Paina vahvista/ hyväksy. Odota hetki, siirryt takaisin Kansalaisaloite-sivulle. Paina sitten Jatka palveluun-nappia. Nyt kannatusilmoituksesi on rekisteröity!

2. Kannata aloitetta paperimuodossa

Kansalaisaloitteen sivulta voi tulostaa valmiiksi esitäytetyn kannatusilmoituksen, jonka voi täyttää kynällä ja postittaa Reumaliittoon. Yhdistykset voivat myös kerätä näitä ilmoituksia esimerkiksi kauppakeskuksissa ja urheilutapahtumissa, pyytää eri tahoilta lupaa viedä kannatusilmoituksia jakoon yleisille paikoille kuten kirjastoihin, terveyskeskukseen tai suuriin yrityksiin. 

Täytettyjen ja allekirjoitettujen lomakkeiden palautusosoite on:
Suomen Reumaliitto ry
Kansalaisaloite
Iso Roobertinkatu 20-22 A
00120 Helsinki

På svenska

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)