Reumaliiton hanke: Yhteyshenkilöverkosto tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville muotoutumassa

19.9.2014

Suomen Reumaliiton kolmivuotinen tules-tietokoordinaatiohanke on edennyt suunnitellusti. Hanke on toteutttanut sairaanhoitopiirikierroksen yhteistyöneuvotteluineen. Yhteensä vierailuja tehtiin 18 yksikköön.

Suomen Reumaliitto on julkaissut kaksi uutta opasta, selkärankareumaoppaan ja lastenreumaoppaan ja päivittänyt verkossa julkaistavaa Reuma-aapista

Hanke etsii vielä uusia yhteyshenkilöitä valtakunnalliseen sairauskohtaiseen verkostoonsa, josta hanke tiedottaa omilla sivuillaan ja facebook-sivuillaan.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sairauskohtaista tietoa, vaikuttaa hoitoketjujen toimivuuteen ja luoda valtakunnallinen yhteyshenkilöverkosto sairastuneiden tueksi. Hanke rahoitetaan RAY:n tuella.

.