Reumahoitotyön koulutusta Turussa

17.4.2015

Turun ammattikorkeakoulu toteutta yhteistyössä TYKS:n ja Suomen Reumahoitajat ry:n kanssa uuden, Reumahoitotyö (15op) -koulutuksen.

Koulutus on tällä hetkellä ainut, laaja täydennyskoulutus reumahoitotyöhön Suomessa. Se on suunniteltu hoitohenkilöstön ja lääkärien kanssa vastaamaan reumaa sairastavan potilaan hoitotyön ajankohtaisiin osaamisvaateisiin. Koulutuksen kautta osallistuja voi kehittää reumaa sairastavan potilaan hoitokäytänteitä omassa työyhteisössään ja saa valmiuksia itsenäiseen vastaanottotyöhön.  

Haku koulutukseen on avoinna 3.5.2015 saakka.

Lisätietoja liitteessä ja www-sivuilla

http://www.turkuamk.fi/fi/koulutukset-ja-avoin-amk/koulutushaku/reumahoitotyo/

Ystävällisesti terveisin,

Tiina Aalto
Turun ammattikorkeakoulu / Turku University of Applied Sciences
täydennyskoulutuspäällikkö / Manager of Continuing Education
tiina.aalto(at)turkuamk.fi
puh. 050 598 56 65
http://www.turkuamk.fi/   /  http://www.tuas.fi/