Reumahoitoketjut kirjattava suunnitelmiin ja potilaille laadittava hoito- ja kuntoutussuunnitelmat

18.10.2010

Suomen Reumaliiton hallitus esittää kannanottonaan:

  • Reumahoidon hoitoketjut pitää olla kirjattuina kaikkien sairaanhoitopiirien terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmiin.
  • Hyvän hoidon varmistamiseksi jokaiselle pitkäaikaissairaalle potilaalle tulee  laatia tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma, joka perustuu hoitohenkilökunnan ja potilaan yhteiseen päätökseen.
  • Avo- ja laitoskuntoutuksen rahoitusvastuita tulee selkeyttää. Kuntoutus tulee järjestää kuntoutujan kuntoutustarpeen perusteella.
  • Reumahoitajien palvelut on taattava kaikissa terveyskeskuksissa. Reumahoitajan työparina on reumatologi.

Lisätietoja:

Mervi Ahlroth
toimitusjohtaja
Suomen Reumaliitto ry.
puh. (09) 4761 5610
mervi.ahlroth(at)reumaliitto.fi