Reumaförbundets projekt förbättrade förpackningars öppningsbarhet

19.11.2010

Som ett resultat av projektet tog Reumaförbundet i Finland i augusti 2008 i bruk ett Lätt att öppna-märke formgivet av grafiker Pekka Loiri. Reumaförbundet har fram till slutet av år 2010 beviljat märket till fyra förpackningar. Märket beviljas på basis av resultat i testet Lätt att öppna som utvecklats av VTT i samband med projektet. I testet bedömer en rutinerad bedömningsgrupp förpackningars öppningsbarhet. Testutvecklingen finansierades av Tekes.

De flertal undersökningar som genomförts inom ramen för projektet har gett mycket ny information om vikten av öppningsbarhet. Projektet genomförde hösten 2010 en konsumentundersökning enligt vilken konsumenterna ansåg att det absolut viktigaste hos livsmedelsförpackningar är att de är lätta att öppna och går att öppna utan hjälpmedel. Färska undersökningsresultat från Taloustutkimus bekräftar vikten av förpackningars öppningsbarhet för konsumenterna.

”Reumaförbundet i Finland betonar vikten av öppningsbarhet för alla konsumenter. Inom ramen för projektet har förbundets medlemmar, d.v.s. sådana som insjuknat i inflammatoriska reumatiska sjukdomar, gett oss värdefull information om problem vid öppning av dagligvaru- och läkemedelsförpackningar sett ur sin egen synvinkel”, konstaterar Tita Ström.

Förpackningsprojektet ETU anordnade en Lätt att öppna-uppfinnartävling åren 2008–2009 i tillsammans med Uppfinningsstiftelsen och nio andra samarbetspartner. Studerandena Nikolo Kerimov och Ilari Laitinen från Formgivningsinstitutet i Lahtis vann tävlingen med sitt bidrag Iisi.

Tekniska högskolan (TKK) har på sin produktutvecklingskurs behandlat utmaningar inom öppningsbarhet. Högskolan har utfört viktigt samarbete med läroanstalter som erbjuder utbildning i formgivning. I praktiken har samarbetet bestått av interaktivt workshoparbete mellan de studerande och reumatiker.

Ytterligare information ger: Tita Ström, projektchef, Reumaförbundet i Finland, tel. 0400 483 442, www.helppopakkausonetu.com

Följande förpackningar har på basis av testet fått rätt att använda märket:

  • Schering-Plough, nässprej (Nasonex)
    Schering-Plough, reumaläkemedel, förfylld spruta i skyddsförpackning av kartong (Simponi)
  • UCB Pharma, reumaläkemedel, två förfyllda sprutor i skyddsförpackning av kartong (Cimzia)
  • F.K. Trube och Suominen Joustopakkaukset, återförslutningsbara förpackningar för kaffebröd