Reuma-lehti 2/2011: Reumasäätiön sairaalan potilasarkiston tiedot siirtyvät sairaanhoitopiireihin

13.6.2011

Arkistonhoitaja Riitta Huusko Reumasaatiön konkurssipesästä kertoo, että siirto alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu arviolta runsaan vuoden.

Potilaskertomuksia on yli 82 000 kappaletta, joista noin puolet siirtyy siihen sairaanhoitopiiriin, jonka alueella potilaan kotikunta oli viimeisellä Reuman sairaalan hoitokäynnillä. Lähes puolet aineistosta on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueen potilaiden aineistoa.

Huusko kertoo, että yksittäisen potilaan kaikki aineistot kootaan siirtoa varten yhdeksi kokonaisuudeksi. Pääsääntöisesti aineisto on jo yhtenäinen, mutta osa siitä joudutaan järjestämään uudelleen kokonaisuuteen liittämistä varten. Aineiston kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi vie suurimman osan siirtoajasta.

Siirrettävään aineistoon sisältyy myös kuolleiden henkilöiden potilaskertomukset, joista omaiset voivat saada siirron jälkeen tietoja sairaanhoitopiireiltä.

Tiedotteen tuotanto: Ulla Palonen-Tikkanen, Reuma-lehti 2/2011

Lisätietoja arkiston tietopalvelusta:

Riitta Huusko (nykyisin: Meeri Ukkola)
puhelin 044 749 1849
sähköposti: arkisto(at)reuma.fi

Kertomusarkiston yhteystiedot:

Reumasäätiön konkurssipesä / Arkisto
Pikijärventie 1
8120 Heinola

faksi (03) 849 1516
sähköposti: arkisto(at)reuma.fi

Reumasäätiön sairaalan internetsivut ovat muuten suljetut, mutta sen vanhassa osoitteessa www.reuma.fi ilmoitetaan konkurssipesän yhteystiedot.

Riitta Huusko toimi Reumasäätiön sairaalassa asiakashallinnon erikoissuunnittelijana sekä vastuullisena arkistonhoitajana ja tietosuojavastaavana.