Rahastoryhmä jakaa tukea potilaille kolme kertaa vuodessa

9.2.2012

Eklundin ja Handolinin rahastojen rahastoryhmä

Suomen Reumaliiton rahastoryhmä käsittelee rahastojen avustushakemukset pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa (23.2, 13.6. ja 28.11.). Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti, ja siinä tulee olla mukana liitteet tuen tarpeen arvioimiseksi. Rahastoryhmä ei käsittele puutteellisia hakemuksia. Liiton rahastojen avustukset ovat viimesijaisia, toisin sanoen hakijan tulee osoittaa kääntyneensä ensin Kelan, kunnan sosiaalitoimen ym. puoleen.

Lisätietoa taloussihteeri Evita Salolta ja Marja Eroselta

Hugo Eklundin rahasto

Suomen Reumaliitolle luovutettiin 25.1.2012 Reumasäätiön konkurssipesästä hallinnoitavaksi Hugo Eklundin testamenttirahasto, jonka vuotuisesta tuotosta 75 prosenttia jaetaan avustuksina reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville suomen- ja ruotsinkielisille potilaille. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.

Hugo Eklundin rahastosta jaettava avustusmäärä on  5.641 euroa vuonna 2012. Edellinen hallinnoija on jo jakanut avustuksia vuonna 2012, joten rahaston siirtyessä Reumaliitolle on jaettavia varoja tälle vuodelle jäljellä 3.641 euroa.

Pirkko Handolinin rahasto

Pirkko Handolinin rahasto perustettiin testamenttilahjoituksella vuonna 2001. Avustusta voivat hakea vaikeasti sairaat reumapotilaat, jotka ovat Suomen Reumaliiton jäsenyhdistyksen jäseniä. Tukea voi hakea johonkin konkreettiseen tarkoitukseen.

Rahastosta jaettava avustusmäärä on vuosittain 10.000 euroa.

Lisätietoa: taloussihteeri Evita Salo, puh. 040 5048 198 tai edunvalvonta-asiamies puh. 040 8255 694