Ota kantaa sote-palvelujen uudistamiseen

5.1.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa kyselystään:

Vastaa kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi osoitteessa: otakantaa.fi

Kyselyssä voit kertoa näkemyksesi asiakkaan kannalta sujuvista palveluista. Voit ottaa kantaa myös siihen, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on tärkeää saada lähellä kotia ja mitä sähköisiä palveluja haluaisit käyttää.Voit tuoda esiin näkemyksesi, kiinnostaako sinua vaikuttaa oman asuinalueesi palveluihin ja päätöksentekoon.

Ministeriö käsitelee vastaukset nimettöminä ja julkaisee kaikista vastauksista kosteen alueuudistus.fi-sivustolla helmikuussa 2016. Sote-uudistuksen valmistelijat hyödyntävät saatua palautetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta kunnilta ja alan kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle. Itsehallintoalueiden pohjana ovat nykyiset maakunnat. Itsehallintoalueet järjestävät kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Uudistuksen tavoitteena on, että ihmiset saisivat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti. Sitä varten sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Järjestäjät vahvistavat peruspalveluja ja hyödyntävät tietoteknologiaa nykyistä paremmin.