Osatyökykyiset tarvitsevat joustavia työmahdollisuuksia

21.6.2012
Suomessa on paljon hyödyntämättömiä voimavaroja:työkyvyttömyyseläkkeellä on lähes 217 0001 ja työttömänä 226 000 henkilöä. Kyselyn mukaan esimerkiksi 40 prosenttia pitkäaikaissairaista olisi halukkaita pysymään tai palaamaan takaisin työelämään.

”Ohjelman kokoama toimijoiden verkosto on ottanut tehtäväkseen rakentaa konkreettisia työkaluja ja malleja siihen, että Suomi saisi käyttöönsä reservissä olevia resursseja. Haastamme tähän työhön mukaan päättäjät ja työnantajat. Demografinen kehitys edellyttää käyttämättömien henkilövoimavarojen saamista mukaan työelämään. Vähintään yhtä tärkeää on yksilönäkökulma: mahdollisuus työn tekemiseen ja itsenäiseen toimeentuloon on keskeinen osa yhdenvertaisuutta”, toteaa johtaja Mika Wilén Manpower Oy:sta.

Perinteisesti on ajateltu, että ihminen on joko työkykyinen tai työkyvytön. Ihmisen kokoinen työ -ohjelma haluaa nostaa esille työkyvyn yksilöllisyyden. Tärkeintä ei ole sataprosenttinen työkyky, vaan jokaisen yksilöllisten voimavarojen hyödyntäminen. Myös osatyökykyisten työssäkäynnin täytyy olla mahdollista.

Ohjelmassa mukana olevat uskovat, että ottamalla piilevät resurssit käyttöön rakennamme yhdessä elinvoimaisempaa tulevaisuutta niin yhteiskunnalle, yhteisöille kuin yksilöillekin.

Suomalainen työelämä on kestämättömän tilanteen edessä


Suomalainen työelämä on monen haasteen edessä. Työkyvyttömyyseläkkeellä on 217 000 suomalaista ja samanaikaisesti työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ikäryhmien välinen ns. huoltosuhde heikkenee Euroopan nopeinta vauhtia. Kun Suomessa vielä 1970-luvulla oli sataa työikäistä kohti noin 48 ei-työikäistä, on vastaava määrä vuonna 2030 noin 73.

Ihmisen kokoinen työ -ohjelman teema juontaa juurensa italiankielisestä termistä ”misura d’uomo”, joka suorana käännöksenä tarkoittaa ihmisen kokoista. Ei liian suurta, ei liian pientä. Ihmisen kokoisella viitataan sekä työntekijän käyttämättömän potentiaalin hyödyntämiseen että liian kuormittumisen estämiseen.

Ihmisen kokoinen työ, Suomen mittainen tehtävä -ohjelman verkosto: Manpower, Mehiläinen, Varma, AmCham Finland, Munuais- ja maksaliitto, Suomen Reumaliitto sekä Abbott.

Ohjelman asiantuntijajäseninä toimivat:
dosentti, reumatologi Kari Puolakka Etelä-Karjalan keskussairaala
terveyspalvelujohtaja Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki

Lisätietoja: www.ihmisenkokoinentyo.fi

toimitusjohtaja Mervi Ahlroth, Suomen Reumaliitto ry
sähköposti: mervi.ahlroth@reumaliitto.fi, puh. 050 374 2663