Osallistu Pieni ele -lipaskeräykseen, tuet vammais-ja terveysjärjestötyötä

6.5.2014

Pienellä eleellä paljon hyvää:

Muista osallistua Pieni ele -keräykseen

Pienen eleen lahjoituspuhelinnumeroa mainostaa pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähti. Leo-Pekka jakaa mainosvideon omassa Facebookissaan. Katso Leo-Pekan sivut.

Mikä Pieni ele on?
Pieni ele (ent. Vaalikeräys) on keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Se järjestetään äänestyspaikoilla lipaskeräyksenä. Lahjoittaa voi myös tekstiviestitse tai verkkolahjoituksena.

Lisätiedot: www.pieniele.fi

Kuka järjestää keräyksen?
18 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen ovat mukana keräyksessä:
Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Diabetesliitto, MS-liitto, Reumaliitto ja Sydänliitto.

Miten keräys järjestetään?
Pieni ele perustuu laajaan 18 järjestön väliseen yhteistoimintaan. Jokaisessa kunnassa järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia on mukana yli 12 000 ympäri Suomen.

Miten lahjoitukset jaetaan?
Keräystuotto jaetaan Pienessä eleessä mukana olevien 18 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken. Kussakin kunnassa lahjoitetusta lipaskeräystuotosta 50 prosenttia jää ruohonjuuritasolle kuntaan keräykseen osallistuville yhdistyksille. Toisesta puolikkaasta vähennetään keräyksen kulut, jonka jälkeen se jaetaan 18 valtakunnallisen keskusjärjestön kesken.

Mitä keräystuotolla tehdään?
Järjestöt ja paikallisyhdistykset käyttävät varat kotimaiseen vammais- ja terveystyöhön. Järjestöt mm. tarjoavat hoitoa, tiedottavat, tukevat yhdistystoimintaa ja rahoittavat tutkimusta. Paikallisyhdistykset käyttävät varat ruohonjuuritasolla esimerkiksi vertaistukiryhmiin, virkistystoimintaan ja neuvontaan. Tammikuun 2012 keräys tuotti 2,4 miljoonaa euroa käytettäväksi vammais- ja terveystyöhön.