Opiskelijat tekevät kaksi kyselyä nuorten tarpeista

12.11.2015

Vastaa kaksiosaiseen nuorisokyselyyn:

Porvoon Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kansainväliset vaihto-opiskelijat tekevät kahden ryhmän voimin Reumaliitolle projektia:

Reumaliitto & nivelreumaa ja muita tuki-ja liikuntaelinsairauksia sairastavat nuoret

Projektia varten he ovat tehneet kaksi erillistä kyselyä, joihin molempiin toivoisimme kaikkien 15-35 vuotiaiden vastaavan. Vastaaminen ei vie paljoa aikaa, mutta mitä useamman vastauksen saamme, sitä enemmän tutkimukset auttavat meitä kehittämään toimintaamme yhä paremmaksi kaikenikäisille.

Kysely 1.

Kysely 2.