Nyt voit vaikuttaa liikuntalain uudistukseen

23.9.2013

Suomen Reumaliitto on vireä liikuntajärjestö, jonka piirissä liikkuu yli 6 000 tule-sairasta ja -oireista henkilöä. Reumaliitto haastaa kaikkia liikkumaan oman tule-terveytensä ja hyvinvointinsa puolesta.

Reumaliitto haluaa muiden SoveLi:n jäsenjärjestöjen kanssa vaikuttaa liikuntalainuudistuksessa:


1. Liikunnan tasa-arvo ja saavutettavuus

Liikuntalain on taattava liikuntaan liittyvä tasa-arvo siten, että monipuolisesti hyvinvointia edistävä liikuntakulttuuri ja sen kehittäminen ovat turvatut. Erityis- ja soveltavan liikunnan pitää säilyä laissa tasa-arvoisen liikunnan takaamiseksi.

2.  Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen asema ja taloudelliset resurssit

Lakiuudistuksessa on tärkeä ottaa kantaa väestön liikkumattomuuden haasteeseen ja lisätä liikkumisedellytyksiä sekä taata kaikille tasapuoliset liikuntamahdollisuudet.

Uudistuksessa on kehitettävä valtionavustusjärjestelmää niin, että kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikunnanjärjestämismahdollisuudet vahvistuvat.

Toivomme sinun ottavan kantaa liikuntalakiuudistukseen nämä näkökohdat huomioiden. Teethän sen yhteiseksi hyväksi 31.10.2013 mennessä.

Kyselyllä halutaan selkeyttää liikunnan toimijoiden roolien ja vastuiden painotuksia sekä lain kattavuutta. Kysely kerää myös kansalaisten ideoita siitä, miten liikkumattomatkin saadaan liikkeelle.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on kehittää mm. liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmää sekä vahvistaa liikunnan asemaa kaikille kuuluvana peruspalveluna. Osana liikuntalain uudistamista selvitetään onko kuntien valtionosuuksia mahdollista kohdentaa paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen.

Kantavista rakenteista kannattaa huolehtia!

Suomen Reumaliitto ry