Nyt vietetään EU:n teemavuotta 2012:Aina on oikea ikä

17.1.2012

Teemavuoden taustalla on ajatus aktiivisesta ikääntymisestä, siitä että myös vanhemmilla ihmisillä on oikeus osallistua täysillä yhteiskunnan ja yhteisönsä toimintaan, jatkaa työuraansa ja saada tukea itsenäiseen elämään. Eri ikäisten yhteistyö ja kohtaamiset halutaan nostaa arvoonsa.

Suomessa ikääntyneen väestön määrä kasvaa lähivuosina nopeammin kuin useimmissa muissa maissa. Samalla työikäisten määrä vähenee. Tämä asettaa haasteita yhteiskunnalle. Esimerkiksi työvoima, eläkkeet ja terveyshuoltojärjestelmä on sopeutettava uusiin tarpeisiin ja talouden realiteetteihin.

Tule mukaan ja osallistu teemavuoteen
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työterveyslaitos haastavat kansalaiset, kunnat, järjestöt, yritykset, työmarkkinajärjestöt ja muut kiinnostuneet mukaan. Teemavuoteen voi osallistua tiedottamisella tai järjestämällä tapahtumia, tempauksia tai muuta ohjelmaa − mielikuvitus antaa rajat.   

Teemavuodelle on asetettu monia tehtäviä:


Työurien tukeminen ja pidentäminen niiden alku,- keski- ja loppupäästä. Hyvään työelämään kuuluu mm. eri-ikäisten osaamisen ja yhteistyön kehittäminen, ikäjohtaminen ja sukupuolten tasa-arvo. Elinikäisen oppimisen tukeminen. Tällä tarkoitetaan mm. ikääntyvien tietotekniikan käytön hallintaa ja ikäihmisen yliopistojen toiminnan näkyvyyden lisäämistä. Aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen. Miten senioripalvelujen avulla voidaan turvata aktiivinen toimijuus ja osallisuus itselle mielekkäällä tavalla? Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tukeminen. Tämä tapahtuu edistämällä kaikenikäisten kohtaamisia eri tavoin. Teemavuoden aikana levitetään tietoa aktiiviseen ikääntymiseen liittyvistä haasteista, toimivista ratkaisumalleista ja toimintatavoista.

Tapahtumat, puhujapankki ja hyvät esimerkit netissä
Työterveyslaitos kokoaa teemavuoden verkkosivuille listaa tapahtumista, hyvistä käytännöistä ja asiantuntijalistaa puhujista.

Lisätietoja
osaamiskeskusjohtaja, professori Anneli Leppänen, Työterveyslaitos,
p. 030 474 2524, 040 506 6186, etunimi.sukunimi@ttl.fi,(teemavuoden organisointi)
erikoistutkija Marjo Wallin, Työterveyslaitos, p. 030 474 2692, 043 824 1527, etunimi.sukunimi@ttl.fi, (teemavuoden sihteeri)
ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen, STM, p. 09 160 73845, etunimi.sukunimi@stm.fi, (koordinointi EU:n kanssa)

Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1577189#fi