Nyt kannattaa hakea kuntouttavan reumahoidon jaksolle

30.9.2011
Kuntoutuksen rahoittaa ja kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Mahdollisuudet myönteisen Kela-päätöksen saamiselle ovat erityisen hyvät, kunhan hakemus on asianmukaisesti
täytetty ja kriteerit kuntoutukselle täyttyvät.

Kuntouttava hoito on tarkoitettu tulehduksellisia reumatauteja sairastaville tai henkilöille, joiden epäillään sairastavan niitä. Tämä koskettaa erityisesti 19–74-vuotiaita harkinnanvaraiseen kuntoutukseen (KKRL 12 §) oikeutettuja ja 19–64-vuotiaita vaikeavammaiskuntoutukseen (KKRL 9 §) oikeutettuja.

Toimi näin: Kuntoutukseen haetaan toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus sekä nykyistä terveydentilaa kuvaava B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Keskeistä on että B-lausunnossa/kuntoutussuunnitelmassa hoitava lääkäri kuvaa selkeästi millainen hakijan työ- ja toimintakyky on ja antaa arvion kuntoutuksen oletettavasta hyödystä.

Hakujärjestyksessä joka 3. hakija saa Kelan kuntoutuspäätöksen Apilaan, muut Kela ohjaa Kruunupuistoon. Kuntoutuspäätösten jakautuminen Apilan ja Kruunupuiston välillä perustuu Kelan kilpailutuksen puitejärjestelyyn.

Me Apilassa autamme mielellämme, mikäli sinulla on kysymyksiä kuntoutusta koskien Apilan järjestämästä kuntoutuksesta: www.kuntoutumiskeskusapila.fi

Tervetuloa kuntoutumaan! Kysy lisätietoja,
Ystävällisin terveisin

Sirkku Ala-Peijari
Johtaja (03) 2716 339
sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi