Nyt haettavina Savonlinnan Kansanterveyssäätiön hankeavustukset

17.9.2014

Savonlinnan Kansanterveyssäätiön hankeavustukset ovat haettavina yhdistyksille ja säätiöille

Suomen Reumaliitto yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille. Etusija on järjestöjen yhteishankkeilla ja uusilla toimintamuodoilla, koska järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta.

Hakuaikaa on 31.10.2014 saakka

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista asiakas- ja järjestölähtöistä työtä, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä sairauksia, edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti sekä jäljellä olevan terveyden tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä painottaen. Toiminnan kohteena voivat olla mitkä tahansa sairaudet, mutta hankearvioinnissa korostetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kanssa tehtävää työtä sekä osallisuutta ja vertaistoimintaa.

Avustettavan hankkeen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset:

  • hanke on alueellisesti tai muuten merkittävä
  • hanke on innovatiivinen, uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää ja niitä soveltaa ja toteuttaa muillakin paikkakunnilla
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista, osallisuutta ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä muuta yhteistyötä
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja hankeavustuksen hakemisesta antaa kehittämiskoordinaattori Eeva Palmroos puh. 040 520 54 75, eeva.palmroos(at)hengitysliitto.fi

Avustettavien hankkeiden suuruus ja kesto ratkeavat hankehakemusten arvioinnin perusteella. Päätöksen avustusten myöntämisestä, maksatuksesta ja raportoinnissa tekee säätiön hallitus marraskuun 2014 aikana.