Nuorisoyhteistyö Seitti hakee nuorisotyön suunnittelijaa

28.2.2013

Seitti on toimintaa fyysisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitin jäsenjärjestöjä ovat Invalidiliitto ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP‑liitto ry, Suomen MS‑liitto ry ja Suomen Reumaliitto ry. Toimintaa rahoittaa RAY. Seitti toimii paikallisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnassa lähdetään nuorten tarpeista, vammaiset nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa. Nuorisoyhteistyö Seitti tukee nuoria toimimaan yhdessä sekä kannustaa myös yhteistyöhön muiden järjestöjen ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. 

Tehtäviin kuuluvat mm.

- Tapahtumatuotanto; koulutuksien, seminaarien, kokousten ja tapahtumien järjestäminen

- Viestintä ja markkinointi

- Yhteistyö ja kumppanuudet mm. viranomaisten, yritysten, muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa

- Hallinnolliset tehtävät; raportointi, hakemusten teko ja budjetinseuranta

- Nuorten ryhmien tukeminen omaehtoiseen toimintaan

- Toiminnan kehittäminen ja arviointi

- Raportointi- ja esittelyvastuu johtoryhmälle ja Seitin nuorisotoimikunnalle

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaavan tasoista tutkintoa sekä kokemusta vammaisjärjestöistä tai nuorisotyöstä. Odotamme hakijalta itsenäistä työotetta, organisointitaitoja, yhteistyökykyä ja kykyä projektien johtamiseen. Arvostamme kosketuspintaa vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen, viestintä- ja markkinointikokemusta, laaja-alaisia verkostoja, aktiivista kehittämisotetta ja innovatiivisuutta. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja sisältää ilta- ja viikonlopputöitä. Työ alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2013.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 13.03.2013 mennessä järjestöpäällikkö Anssi Kempille, anssi.kemppi@invalidiliitto.fi.

Lisätietoja työstä antaa nuorisotyön suunnittelija Kalle Jokinen, kalle.jokinen@seittiweb.org tai  040 – 738 80 89.