Nivelreuman hoidosta tietoa perusterveydenhuoltoon

7.1.2016

Lääkärilehden pääkirjoitus: Nivelreuman hoitoon ja seurantaan on perehdyttävä perusterveydenhuollossakin

Nivelreuman Käypä hoito -suositus

Laura Pirilä ja Kari Puolakka toteavat Lääkärilehden pääkirjoituksessaan:

"Nivelreuma on hoitamattomana invalidisoiva sairaus, mutta tarmokkaalla hoidolla taudin eteneminen voidaan estää valtaosalla potilaista. Hyvä hoitotulos edellyttää potilaan ja hoitotiimin yhteistyötä.

Kaikilla terveydenhuollon tasoilla vaaditaan osaamista: perusterveydenhuollossa on osattava epäillä tautia, erikoissairaanhoidossa tehdään diagnoosi ja aloitetaan remissioon (taudin oireiden lieveneminen) tähtäävä hoito.

Kun hoitotulos on saavutettu ja tilanne stabiloitunut, tarvitaan järjestelmällistä seurantaa. Sen hoitaa reumasairauksiin perehtynyt lääkäri, mutta se voi tapahtua muuallakin kuin erikoissairaanhoidon yksikössä.

Nivelreuman päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa taudin varhaista toteamista ja hoidon aloittamista ripeästi. Aktiivinen hoito-ote alusta alkaen on välttämätön, ja varhaista ja pysyvää remissiota on tavoiteltava päämäärätietoisesti, jotta potilaan toiminta- ja työkyky palautuu ja säilyy."