Muutos lääkkeiden toimitusvälissä hankaloittaa pitkäaikaissairaiden elämää

17.3.2017

Reumaliitto on huolissaan vuonna 2017 uusista voimaan tulleista lääkesäästöistä, joissa erityisen kalliiden lääkkeiden toimitusväli lyheni kolmesta kuukaudesta yhteen. Reumaliitossa tiedostetaan säästöjen tarve, jotta pystytään takaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertaisuus. Tehty muutos kuitenkin heikentää Reumaliiton mukaan pitkäaikaissairaiden asemaa.

Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä, kun aiemmin lääkkeitä korvattiin kerralla kolmen kuukauden tarvetta vastaava määrä. Erityisen kalliiksi määritellään lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa. Nykyään uusi lääke-erä korvataan vasta, kun edellinen erä on käytetty annosteluohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun. Uuden erän voi ostaa apteekista noin viikkoa ennen edellisen loppumista. Reumaliitto on huolissaan pitkäaikaissairaiden lisääntyneistä apteekkikäynneistä ja niistä aiheutuvista kuluista.

Lisäksi Reumaliitto korostaa, että asiakkailta vaaditaan tarkempaa suunnittelua apteekkikäyntien ajoittamiseksi. Asiakas on itse vastuussa myös lisääntyneistä matkakustannuksista. Tämä on haastavaa erityisesti syrjäseuduilla ja silloin, kun matka lähimpään apteekkiin on kohtuuttoman pitkä. Reumaliitto kuitenkin huomauttaa, että niissä tapauksissa, joissa on mahdollista yhdistää apteekkikäynti hoitokäyntiin, voidaan matkasta aiheutuneet lisäkustannukset korvata lähimpään apteekkiin. Lisäksi Kelalta on mahdollista anoa erityislupaa, jotta voidaan ostaa useampi lääke-erä kerralla esimerkiksi matkaa varten.

Reumaliitto haluaa nostaa esille tapauksen, jossa asiakas osti 1 200 euron arvoisen lääkkeen tammikuussa ja seuraavan helmikuussa. Hän joutui molemmilla kerroilla maksamaan 470 euron omavastuun, koska vuosiomavastuu ei täyttynyt ensimmäisellä kerralla. Asiakas oli varautunut maksamaan omavastuun loppuosan, mutta joutui myös toisella asiointikerralla maksamaan täyden hinnan. Hänen tuli myöhemmin itse hakea Kelalta palautusta ja todistuksen siitä, että lääke kuuluu korvattaviin lääkkeisiin. Reumaliiton mielestä tällaiset tapaukset tulee ratkaista yksinkertaisemmalla menettelytavalla.

Reumaliiton mukaan on kehitettävä sellainen ratkaisu, joka ei heikennä enempää pitkäaikaissairaiden toimeentuloa ja hyvinvointia. On myös huomioitava yksilöiden fyysiset rajoitukset, joiden seurauksena apteekkikäynnit voivat olla haastavia. Toivomme, että näihin epäkohtiin puututaan.

Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia. Liittoon kuuluu 155 jäsenyhdistystä ja niihin 39 000 jäsentä.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)